Tilbage

Læs Ingelis Sanders båltale på Lind Plejecenter

Sankt Hans festen på Lind Plejecenter
27. juni 2018

Da afbrændings forbuddet blev aflyst i Herning kommune, gjorde man naturligvis Skt. Hans-bålet klar til den traditionelle midsommerfest på Lind Plejecenter.
Det endte blot med, at heksen alligevel ikke blev sendt til Bloksbjerg.
Blæsten var så kraftig, at Plejecentrets leder Gundi Halfmann valgte at pille heksen af bålet, derfor blev der ingen hekse-afbrænding i år.

Det afholdt dog ikke årets båltaler, byrådsmedlem Ingelis Sander, Herning, fra at minde tilhørerne om historiens frygtelige hekse-historier.

Kvinderne er gennem historien blevet forfulgt på det grusomste, og desværre er denne virkelighed ikke mere fjern, end vi i dag på verdensplan hører om kvinder, der bliver undertrykt, forfulgt og mishandlet på grund af deres køn. Det giver stof til eftertanke, og det er i hvert fald for mig et skår i glæden over, at vi i den vestlige verden ellers har rykket os i den rigtige retning med mange flere kvinder, der er centralt placeret i samfundet.

- Det er også et samfund, hvor teknologien er kommet til at spille en meget central rolle. Ja, Facebook og mobiltelefoner overtager mange gange styringen.
Vi bør nok stoppe op og gøre os selv klar om den tid, der bruges på mobilen, står mål med udbyttet. En gang imellem burde vi slukke for det hele og prioritere det nære og vore nærmeste.

- I det hele taget handler hverdagen om valg - både tilvalg, men i høj grad også fravalg, fastslog Ingelis Sander.

- Vi må i fællesskab hjælpe hinanden med at skrue ned for forventningerne. Vi skal glæde os over samværet og være bevidste om, at hyggen lige så vel kan være en aften over en kop kaffe, som en avanceret tre-retters menu. Vi skal huske at glæde os i nuet, og den enkelte har selv et medansvar for at gøre ønskelisten kortere til, hvad der skal nås i døgnets 24 timer.

- Jeg sidder i byrådets kulturudvalg, og i den sammenhæng glæder jeg mig over de mange forskellige arrangementer, som tilbydes Hernings borgere. Det er lige fra arrangementer på biblioteket til det netop afholdte VM i ishockey.

 

- Men jeg er også optaget af, at vore kulturtilbud og mange oplevelser retter sig imod den 3. alder. Lige som vi politisk er bevidste om børn og unge, skal flere kulturaktiviteter målrettes ældre - akkurat som vi oplevede i forbindelse med den netop afholdte Kulturfest, hvor der var koncerter for byens seniorer på spillestedet Fermaten.

Til slut i talen fortalte Ingelis Sander om sin kærlighed til vore plejehjem:

- Uanset om det er jul eller Skt. Hans vil jeg altid være fortaler for at udvikle hverdagslivet på plejehjemmene. Og vi skal huske, at det er beboernes hjem og bolig og ikke det modsatte.

Da min nu afdøde mor var på plejehjem i Ringkøbing, havde jeg en drømmeseng stående på hendes stue. Her sov jeg mange nætter og tog direkte derfra og på arbejde - akkurat som jeg gjorde, når jeg tidligere besøge mine forældre i deres hus, fortalte den tidligere leder af plejehjemmet Lindegården i Herning.

Ingelis Sander
Byrådsmedlem Herning Kommune

 

Kontaktinfo

Gudrun Halfmann
Centerleder
Tlf.: 96 28 87 50
Mobil: 24 98 66 10
Send e-mail til lidgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.