Hvad er en plejebolig?

Her kan du få information om, hvad en plejebolig er. Du kan også se om plejeboligen ligger tæt på et aktivitetscenter.

Alle plejeboliger i Herning Kommune er bygget efter lov om almene boliger §5 stk. 2. Det betyder, at du bor til leje.

Du skal derfor betale indskud, husleje og forbrug. Du underskriver en lejekontrakt. Du kan søge om boligstøtte og eventuelt lån til indskud.

Tæt på lejligheden er der fællesarealer (køkken, stue og evt. altan eller terrasse), der kan benyttes af alle beboere på centret.

Læs mere om hvordan du søger og bliver skrevet op til en plejebolig.

Nogle af plejeboligerne ligger tæt på et aktivitetscenter. Få et overblik her, hvis det har betydning for dig i dit valg af bolig.

Flere af plejecentrene ligger lige ved siden af et aktivitetscenter. Her kan komme borgere fra omegnen til forskellige aktiviteter i løbet af hverdagene.

Se her, hvilket aktivitetscenter eller aktivitetshus, der ligger tæt på plejecentret.

Liste over plejecentre
Plejecenter Aktivitetscenter eller -hus
ALFABETISK RÆKKEFØLGE KLIK PÅ NAVNET OG LÆS MERE
Engholmcentret Engholmcentret
Fuglsangsø Centret Fuglsangsø Aktivitetscenter
Kastaniegården Aktivitetscenter Aulum
HS-bofællesskabet nej
Lindegården nej
Lind Plejecenter Lind Aktivitetscenter
Rehabiliteringscenter  nej
Rosenlund Centret Rosenlund Centret
Søglimt Sunds Aktiv Center
Sørvad Plejecenter nej
Toftebo-Centret Toftebo Aktivitetscentret
Vesterled nej

Øvrige:

 
Birketoft nej
Kildehøj nej
Sandfeldgården nej

Se mere om aktivitetscentre og aktivitetshuse