Kvalitetsstandarder for plejeboliger

Her kan du se kvalitetsstandarderne for ydelser til beboere på plejecentre.

Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation om den hjælp, du kan forvente fra kommunen, hvis du får behov for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau Byrådet har fastsat for ydelserne samt indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen.

Der er også udarbejdet kvalitetsstandarder for visitering til plejebolig.

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig