Transport til og fra læge, sygehus og andet

Du sørger selv for transport til og fra læge og speciallæge.

Transport til sygehus og undersøgelser på hospital kan du søge om hos regionen.

Hvis dine pårørende ikke kan hjælpe dig, vil der blive bestilt en taxa.