B 1. sal på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer

Ugentlige aktiviteter
Ugedage Aktiviteter
Mandag Besøg af 3. klasse Lind skole
Tirsdag

Cykel tur med Erling

Besøg af 6. klasse Lind skole i ulige uger

Onsdag

Bankospil hver 14. dag i lige uger

Gudstjeneste med fælles kaffe hver 14. dag i ulige uger

Torsdag

Beboermøde

Brunch

Lindholm orkester spiller i cafeen en gang hver måned kl. 19.00

Fredag

Salmesang for demente hver 14. dag i lige uger kl. 10 - 11

Dans i cafeen sidste fredag i hver måned kl. 10.30 - 11.15

Busture 1-2 dage hver måned til spændende oplevelser for beboerne.

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker bo enhedens måneds aktivitets liste tilsendt via mail.


Dagligdagen på B 1.
Inger Skaaning gruppeleder byder velkommen og takker de mange fremmødte for at deltage i husets familieaften. Vi nyder en hyggelig aften i fællesskabet.

Leve bo køkken
Køkkenet på alle boenheder er nu ombygget og blev taget i brug til tiden den 1. januar. Det er nyt for alle at lave maden fra begyndelsen, og alle begynder vanskelighederne er overstået. Vi nyder, at vi kan lave vores egen mad, det er en stor fornøjelse, at kunne dufte maden på gangen.

Inger informerer i øvrigt om dagligdagen og kommende aktiviteter på bo enhed B 1. sal.

Ældrerådet
Niels Hedegaard fra Ældrerådet berettede om rådets arbejde og de emner man drøfter i ældrerådet.

Vennekreds
Susanne Pedersen informerer om arbejdet i Lind Plejecenters Vennekreds, og opfordrer til, at støtte en god sag.

Tak til personalet
Gitte Hornshøj takker personalet for god omsorg og pleje, samt roser køkkenmedarbejderne for dejlig mad.

Belinda Hornshøj informerer om arbejdet med børnene og beboerne på Lind Plejecenter.

Gundi informerer

5 års fødselsdag
Lind Plejecenter har netop afholdt femårs fødselsdag, med masser af hygge, god mad og dagmartærte.

Huslæge
Vi arbejder på tiden med at tilknytte en fast læge til huset, det bliver Ida Veng-Christensen, som er medindehaver af lægepraksis Lind Lægehus.
Vi vil informere mere uddybende, når vi påbegynder samarbejdet med huslægen.
Vi glæder os og ser frem til en fast tilknyttet læge, som klart vil skabe en bedre kvalitet for beboerne samt øge trygheden ved at kende huslægen.

Samarbejdet med huslægen forudsætter en samtale og accept fra beboeren og familien.

Tilsyn
Kvaliteten af plejen, arbejdsmiljøet i huset, hygiejnen i køkkenet bliver jævnligt kontrolleret på Lind Plejecenter og de er alle uden bemærkninger, hvilket vi alle er stolte af, da det har stor betydning for os alle.

Opkvalificering af personalet
I den kommende tid vil I opleve, at personalet er meget på kursus og at personalet begynder at bruge Tablets. Herning Kommune har valgt et nyt omsorgs system og et nyt fælles sprog, dette for at sikre en ensartet kommunikation i sundhedsvæsen. 

Fonde
Vi søger kontinuerligt fonde med det formål for øje, at det kan bidrage til at øge demens venligheden yderligere. Desuden har ældreministeriet udlagt en pulje til mere livskvalitet for beboerne, hvor vi har mulighed for at invitere beboerne ud af huset. Sidste år blev beboerne inviteret på julemiddag og koncert med Julie Berthelsen på Herning Kongrescenter, det var en stor oplevelse for alle beboerne. Vi ser frem til at modtage midler.

Aktiviteter og frivillige
Vores hus summer af liv og glæde. Både de frivillige og personalet gør alt for at beboerne får nogle gode oplevelser.
En stor tak til alle!

Børn i huset
Det betyder meget for os med børn i huset, børn som løber igennem huset skaber en special stemning. Takket være Belinda, har nogle af vores beboere fået en forkælelses makker. Belinda ligger et stort flot arbejde i at skabe gode relationer mellem børn og beboere, til glæde for alle parter.

Spørgsmål eller undren?
Er der noget i undrer jer over?
Tænker I over hvorfor vi gør som vi gør?
Tøv ikke kom og få en snak med os, I er altid velkommen!

Som afslutning mange tak for alle smil og hilsner I kommer med.

Det betyder meget for os med et godt samarbejde.

Centerleder Gundi Halfmann

Tak til alle for en rigtig god aften!


 

 

 

 

Kontaktinfo

Inger Margrethe Skaaning Andersen
Gruppeleder/Sygeplejeansvarlig
Tlf.: 96288731
Send e-mail til lidis@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.