Frivillige og pårørende på Vesterled

Her kan du læse om de frivillige på Vesterled og om bruger- pårørenderådet

Frivillige

Mange frivillige på Vesterled hjælper ved de forskellige aktiviteter på plejecentret.

Hyggeklubben - en gruppe frivillige - spiller banko med beboerne den første mandag aften i hver måned.

Ved gudstjenesten om onsdagen er frivillige med til at servere kaffe/brød og klarer op rydning.

Hver 3. tirsdag får vi besøg af en besøgs-gruppe fra Sct. Johannes kirke, som synger og spiller sammen med beboerne.

Der er fælles kaffebord.

Lindholm Spillemænd spiller en gang om måneden. Her hjælper frivillige med servering af kaffe.

Frivillige hjælper med kiosk-vognen og i Bixen.

Vi har mange besøgsvenner, der er knyttet til plejecentret.

Vi har en ledsagerordning i fællesskab med Røde Kors, hvor de kan tage med beboere til læge og sygehus.

Ønske om flere frivillige

Hvis du har lyst kan vi bruge flere frivillige som "skubber" til gåture, hjælp i billardrum og besøgs - ven i fællesrum.

Bruger/pårørende - råd

Hvert år afholdes der valg til bruger/pårørende - råd.

I rådet sidder 3 beboere og 3 pårørende, en repræsentant fra ældre rådet, 1 til 2 ledere og en til to medarbejdere. Der afholdes 4 møder årligt.

Formand: Søren Christoffersen

Referater og vedtægter kan ses på link.