Projekter og nyheder - på tværs

Her kan du følge med i de indsatser og nyheder, der går på tværs på plejecentrene i Herning Kommune.

Nye køkkener på plejecentrene

Alle plejecentre får nu leve-bo-miljø

Beslutningen om at ombygge køkkenerne på plejecentrene blev truffet i maj 2017, og fra 1. januar bliver der lavet mad tæt på beboerne.

Grundtanken i leve-bo-miljø er, at madlavningen er et af omdrejningspunkterne for hverdagslivet på plejecentrene.

Beboerne skal kunne dufte maden, se på og måske deltage lidt i madlavningen samt være med til at bestemme menuen i det enkelte leve-bo-miljø.

På den måde er der en stor fleksibilitet i forhold til, hvad beboerne i de enkelte afdelinger på plejecentrene har lyst til. Hjemlighed og medindflydelse er nøgleord, hvorfor de konkrete leve-bo-miljøer vil komme til at fungere forskelligt alt efter beboernes ønsker og præferencer.

 Gryder Med Mad

December 2017.

 

Demens - vejen til arbejdsglæde og trivsel

Se mere om rapporten for projektet, der fortæller om brugen af Marte Meo på 3 plejecentre i Herning Kommune.

Se rapporten om indsatsen med Marte Meo, der giver arbejdsglæde og trivsel.

Projektet har været omtalt i pressen.

Se indslag fra TV Midtvest i serien "Kommunerne i fokus": Plejecenter uden konflikter

Læs artikel om at plejehjem har knækket kurven for overfald på ansatte. 

Succes for IGU-elever

Herning har gode erfaringer med "Projekt Ny Start - i Sundhed og Ældre", som er et samarbejde med LærDansk Herning, FOA Herning og Social & Sundhedsskolen Herning.

Parterne arbejder målrettet med at uddanne flygtninge og familiesammenførte til plejesektoren, via den såkaldte IGU-uddannelse (Det står i øvrigt for IntegrationsGrundUddannelsen).

Håbet er, at nogle af dem, der prøver dagligdagen på et plejecenter, får mod på at tage en egentlig SOSU-uddannelse, når de har gjort IGU'en færdig.

Projektperioden er fra 1. sep. 2017 til 30. aug 2019.

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.