Tilbage

Lind Plejecenter nu som Eden hjem

Det er en stor dag for alle på Lind Plejecenter - vi fejrer, at vi har nået vores mål om at blive registreret som et ”Eden Alternative levested” læs Anne Marie Søe Nørgaards tale, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Lind Plejecenters registrering som Eden Alternative levested - den 6. juni 2019.

Kære alle her på Lind Plejecenter - kære beboere og kære medarbejdere

I dag er en stor dag for alle her på Lind Plejecenter. I dag fejrer vi, at I har nået jeres mål om at blive registreret som et "Eden Alternative levested".

Hvad er et Eden Alternative for en størrelse - ja det måtte jeg lige undersøge lidt.

På dansk kender vi jo "Edens have" - som henvisning til en tryg have med en mangfoldighed af liv. -   Og jeg må sige, at allerede når man ankommer her til Lind, så bliver denne forestilling bekræftet af den utroligt dejlige have, som omgiver stedet her.

Men et Eden Alternative levested er meget mere end dejlige omgivelser.

Det er også et sted, hvor der leves et meningsfyldt hverdagsliv,

og hvor beboernes behov for pleje og omsorg varetages på kompetent vis.

Med Eden Alternative har I her på Lind Plejecenter forpligtet jer til vedvarende at skabe et ligeværdigt, hjertevarmt hjem med fokus på trivsel og velvære. Livet, der leves her, har fokus på beboerne og de mennesker, som omgiver dem.

I har fokus på samspillet med den verden, som omgiver stedet, og I åbner jeres døre for skolebørn og andre, som bringer liv og glæde med sig.

På den måde skaber I muligheder for relationer, som giver alle - såvel børn, unge, voksne og gamle - mulighed for et liv, der er værdifuldt at leve.

Ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed - betegnes under Eden Alternative som de største plager for mennesker, som lever i institutionelle rammer.

Kærlige relationer er modgiften til ensomhed.

Her på stedet understøtter I ægte relationer - mellem beboere og medarbejdere. Når I deler glæder og sorger med hinanden, oplever I værdien af at give noget af sig selv - ud over det forventelige og det professionelle.

Når I deler glæder og sorger, opstår noget meget smukt og værdifuldt, som modvirker, at man oplever menneskelig ensomhed - når man ved, at man ikke er alene i verden, men at man har nogen at dele med.

Variation og spontanitet i hverdagen er modgiften til kedsomhed.

I tager nu'et alvorligt og griber ideen, som opstår - om det så er en spontan trang til pizza eller revelsben udefra eller bål og hjemmelavede popcorn i bålhytten.

At give og modtage omsorg er modgiften til hjælpeløshed.

Her på plejecentret er medarbejderes børn - hjemme fra skole eller børnehave - velkomne.

De rummes og favnes i den hverdag der er på stedet. Alle har noget at give, og alt der gives er velkomment.

Ifølge Eden Alternative nedbryder meningsløse aktiviteter den menneskelige sjæl. Muligheden for at gøre dét, man finder mening i, er afgørende for menneskets sundhed.

I har fokus på det, der giver mening for den enkelte og er nysgerrige på de muligheder, der er for at realisere det meningsfulde.

I arbejder konstant på at placere mest mulig beslutningstagning hos beboerne og dem, som er tættest på dem.

Dette skaber handlekraft og en gensidig oplevelse hos beboere og medarbejdere af at have noget at kunne byde ind med.

At skabe det, I er i gang med på Lind Plejecenter, afsluttes ikke i dag.

Det er en fortsat proces, da menneskets vækst fortsætter hele livet igennem.

Jeg vil ønske jer et stort tillykke med jeres registrering som et Eden Alternative levested og ønske jer held og lykke på rejsen videre.  

 

Kontaktinfo

Gudrun Halfmann
Centerleder
Tlf.: 96 28 87 50
Mobil: 24 98 66 10
Send e-mail til lidgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.