Tilbage

Lind Plejecenter nu som Eden hjem

I dag er en stor dag for alle her på Lind Plejecenter. I dag fejrer vi, at vi har nået vores mål om at blive registreret som et ”Eden Alternative levested”. Læs Centerleder Gundi Halfmanns tale.

Tale til Eden registrering den 6.6.2019 ved Gundi Halfmann

Velkommen til jer alle sammen til denne for os store dag, som vi har arbejdet på i 4 år, at blive et registeret Eden hjem.

Velkommen til dig Anne Marie Søe socialudvalgsformand. Vi er glade for at du er med her i dag og vil dele glæden med os.

Velkommen til Asbjørn Frank Vennekredsens formand, vores frivillige, Belinda og børnene.

Velkommen till vores orkester Palmehave orkesteret.

Velkommen til vores Eden koordinatorer som har guidet os igennem rejsen hertil Aase Porsmose og Karin Dahl.

Og en særlig velkommen til alle jer som det hele handler om, nemlig vores beboere, familier og personalet.

Rejsen hertil begynde den 1. maj 2013.

Vi fik et hus til rådighed, vores plejecenter. Et hus er en fysisk ramme, og hvad huset skulle indeholde var vores opgave. Et hjem skaber man over tid, hvor de fysiske rammer skal smelte sammen med vores følelser, med os så vi kan blive et. (Et Citat).

Vi vil skabe et hjem, hvor hjertevarmen skal være det centrale.

Vi skulle hurtig begynde med denne rejse, for at vi kunne opbygge den kultur vi gerne vil have på dette sted. Når vi bevæger os i samme retning og mod fælles mål, går det hurtigere og lettere, fordi man på rejsen bliver hjulpet af hinandens viden og færdigheder.

Vi har fra begyndelsen arbejdet med et tydeligt værdigrundlag, som her sætter retningslinjerne for huset, det giver mening for de beboere som vælger at bo her og samtidig er en arbejdsplads for mange medarbejderne.

Vi har en Vision:
Vi er et åben plejecenter, og er en del af lokal befolkningen, hvor vi inviterer mennesker i byen indenfor.

Vores Mission er:
Vi er et attraktivt valg indenfor ældreplejen, vi griber den enkeltes ønsker, hvor hjemligheden og ude livet er vigtige værdier.

Trivsel og tryghed er i fokus i dette hjem for beboerne og medarbejderne.

Her leves et værdigt og meningsfyldt liv til det sidste, vi er modige, og vi tør at satse. Vi vægter de gode oplevelser højt.

Et godt, trygt, varmt og oplevelsesrigt sted for de mennesker som vælger at bo her, en arbejdsplads for personalet hvor man møder op med glæde, begejstring og varme, for at udfylde de opgaver som der er, i forhold til kerneopgaven.

Og det er her Eden kommer ind i billedet

Hvad betyder Eden? -  en filosofi som passer ind i vores tangegang, - en tryg have med mangfoldighed af liv, understøtte relationer med en personcentreret tilgang.

Have fokus på oplevelser, trivsel og velvære, sikre et liv, der er værd at leve- en grund til at stå ud af sengen og at beboere, familier og medarbejder kan vokse og trives sammen.

Eden handler om at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Kuren mod disse tre plager i alderdommen er kærlige relationer fra omgivelserne og personalet.

At gå fra institutions tankegang til et hjem. Vi skal blandt andet være meget opmærksomme på det sprog vi bruger i vores dagligdagen.

Over halvdelen af vores medarbejdere har gennemgået en uddannelse i Eden tankegangen og har arbejdet med begreberne medindflydelse, nærvær, kærlighed, fællesskab, den gode atmosfære, hjerterum, samvær, med dyr og børn, selvbestemmelse og de fysiske rammer, indflydelse og ansvar.

Jeg kan se og høre at vi lykkes godt med det.

Igennem en brugerundersøgelse på Eden sprog varmeundersøgelse hvor deltagerne var, beboerne, familien og medarbejder, viste det sig, at vi på vores rejse, er på den rette vej.

Det glæder mig når beboerne siger, at vi har det godt og fint her, viser glæde og genkendelighed i deres liv i forhold til selvbestemmelse.

Når I som familie kommer med smil, gode idéer og den gode dialog så lykkes samspilsprocesser og derved kommer beslutninger og gøremål tættere på beboerne.

Det er beoernes ønsker og behov som bestemmer hverdagen.

Ligeledes glæder det mig, når medarbejderne kommer med udsagn som eks. jeg er glad for at være her, jeg kan være mig selv når jeg er på arbejde eller en medarbejder søger en kulturpris, fordi hun mener at hun har den bedste arbejdsplads.
Så hænger det hele sammen, og her kan jeg se, hvordan vi har taget Eden - filosofien til os og hvor meget filosofien betyder for os.

Vores hus summer af liv, vi har bl.a. opbygget et værdifuld samarbejde med elever fra Lind skole, som hver uge kommer og besøger beboerne, og hvor der skabes gensidige relationer mellem generationer. Trætte øjne kommer til at skinne og et barn som godt kan føle sig lidt utryg, oplever både glæde og tryghed i samværet med beboere.

Medarbejdere tager deres børn og hund med på arbejde.

Besøgende som kommer i huset melder ofte tilbage til mig, hvor er I imødekommende og hvor er der en god energi i huset.

Vi har igennem vores rejse gennemgået nødvendige ændringer, vi har skabt rammerne for en dejlig oase, hvor der findes en mangfoldighed af muligheder.

Alle små hyggeoaser i haven og i huset er design af Samskabelses processer med fokus på relationerne.

Vi har et hjem, hvor vi smelter sammen med vores følelser og hvor vi med vores hjerte kan sige velkommen til alle.
Her er et godt sted at bo, at være at komme og at arbejde.

Til slut tak til alle - som har støttet os i at nå så langt. Tak til Det politiske udvalg og chefer, direktør, Seniorråd, Ældreråd, og alle vores frivillige,

Tak til Gitte Rasmussen, fordi du tror på os.

En særlig tak til Aase Porsmose og Karin Dahl fra Eden Alternative Danmark.
I er gode guider og hjælper os med at holde fast og vi sætter stor pris på, at I forbliver vores rejse ledere på vores fantastiske Eden rejse. For rejsen ender jo ikke her, men er et fortløbende projekt.

Tak til familien, personalet og beboerne, og en tak til alle gruppelederne som støtter og holder fast i Eden tankegangen.

Og så til dig Aase Johnassen, som har været primus motor i denne proces.
Eden Alternative hjem har været det mål, som du har stræbt efter og set frem til, og overbevist mig og alle andre, så det blev et fælles mål for hele huset.
Du har længe arbejdet hårdt for, at vi i dag får vores registrering. Du har arbejdet med milepæle og været stædig og har opfordret os alle i at blive ved.
Tak, fordi du tog os med på rejsen.

Tak til Jan vores Tekniskservise medarbejder, som har gjort et kæmpe stykke arbejde for at alting lykkes. Hvad skulle vi gøre uden dig. Tak Jan.

Se en lille film fra dagen

Kontaktinfo

Gudrun Halfmann
Centerleder
Tlf.: 96 28 87 50
Mobil: 24 98 66 10
Send e-mail til lidgh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.