Tilbage

Retningslinjer for gennemførelse af besøg ude og inde på plejecentrene

Dette er de overordne retningslinjer, som de enkelte ledere af plejecentrene har tilpasset individuelt til deres plejecenter.

Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger

At besøgende aftørrer alle kontaktflader med sprit efter hvert besøg.

At der kun er 2 besøgende pr. gang pga. af afstandskravet på 2 m.

Håndhygiejne

 • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • Besøgende oplyses om god hoste- og nyseetikette.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

Rengøring

 • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes, rengøres med almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter rengøres om muligt efter hvert besøg.
 • Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver overfyldte og mindst én gang dagligt.

Kontaktpunkter

 • Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, fx kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet egne genstande efter behov
 • Hvis besøgende og en beboer indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

Afstand

 • Der holdes 2 meters afstand mellem beboer og besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi beboeren har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det, at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Det kan ligeledes overvejes, om den besøgende skal etablere en barriere i form af mundbind/visir.

Særligt for besøg udenfor

 • Udearealer bør indrettes, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader (jf. ovenstående). Det kan gøres ved at opdele udearealer i zoner, gennemføre besøg i et dertil indrettet område, som fx en åben pavillon, eller for nogle plejecentre vedkommende afholde besøg på beboerens terrasse.
 • Der sikres let adgang til god håndhygiejne med håndsprit eller vand, flydende sæbe og engangshåndklæder for de besøgende.
 • Nogle udearealer kan kun besøges ved gennemgang af indendørs fællesarealer. I de tilfælde bør besøgende informeres om at passere uden at berøre kontaktpunkter.

Særligt for besøg indenfor

 • Besøg gennemføres i udgangspunktet i beboerens bolig, hvis det er muligt at holde passende afstand til eventuelle andre beboere, og hvis hensynet til smitteforebyggelse generelt tillader det.
 • Besøg kan også foregå i et dertil indrettet besøgslokale
 • Ingen besøg bør foregå på indendørs fællesarealer, med mindre der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring, således at øvrige beboere ikke udsættes for mulig smitte.
 • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig (fx terrassedør), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter. De besøgende kan informeres om dette fx ved forudgående information, opslag og/eller markering af kontaktpunker.
 • Når besøgende skal bevæge sig gennem fællesarealer eller lignende, bør besøgende informeres om at passere uden at berøre kontaktpunkter.
 • Når besøget er slut, forlader den besøgende straks stedet så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.
 • Besøgende bør så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig.
 • Luft ud i beboerens bolig under/eller efter besøget om muligt.

1. juli 2020 

V/ Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene.

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.