Tilbage

Pulje til særlig indsat for pårørende til demente under corona

Orientering om pulje til aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjemsbeboere med demens
20. maj 2020

Puljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer. Kommuner og regioner kan ikke søge.

Puljen omfatter både sociale og fysiske aktiviteter, der gennemføres sammen med pårørende og mennesker med demens og til aktiviteter, der gennemføres ved brug af indkøbte (velfærds)teknologier eller andet udstyr, som kan anvendes aktiverende og aflastende.

Se mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Bemærk at ansøgningsfristen er 12. juni 2020.

I puljen lægges op til et samarbejde mellem de frivillige foreninger og kommunen om gennemførelsen af aktiviteter mv.

Puljen er et af initiativerne i aftalen om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, som blev aftalt 1. maj 2020.

træer med løvfald

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.