Tilbage

Besøgsrestriktioner på plejecentrene i Herning kommune

Gældende fra 30. oktober 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune fra fredag den 30. oktober 2020, at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til samtlige plejecentre, der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19

Beboerne på plejecentrene har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra én nærmeste pårørende til en beboer dvs. familien vælger den, der skal være den besøgende.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i uge 44 i Herning Kommune er konstateret 71,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Endvidere er der lagt vægt på, at der er udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen, og at minkbesætningerne ikke er slået ned.

Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på de omfattede plejecentres arealer.

Påbuddet vil løbende blive vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed og senest blive revurderet den 30. november 2020.

Venlig hilsen
Chef for plejecentrene
Gitte Rasmussen.

Covid 19

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Chef for plejecentrene
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.