Hvad er en plejebolig?

Her kan du få information om, hvad en plejebolig er. Du kan også se om plejeboligen ligger tæt på et aktivitetscenter.

Plejehjem

Du kan få en plads på et plejehjem, hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig end på plejehjemmet.

Der er en række kriterier der skal være opfyldt:

  • du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet
  • du kan ikke klare dig kun med dagtilbud eller aflastning
  • du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.
Hvad koster det at bo på plejehjem?
  • på plejehjem opført før 1988, betaler beboerne for husleje, varme og el. Der betales ikke indskud.
  • der er ofte forskellige priser på lejen for de enkelte plejehjem, da den fastsættes på baggrund af boligens budgetterede driftsomkostninger og beboerens indkomst.

  • Plejehjem og plejeboliger (nyt vindue)
Indhold hentet fra borger.dk