Indsatser og tilbud

Her kan du få et overblik over forskellige indsatser og tilbud på vores plejecentre. Læs om klippekort, fasttilknyttet læge og indsats for beboere med demens.

Du kan se mere om indsatser og tilbud under hvert plejecenter. Find det center, som du er interesseret i og se under dagligdagen og nyheder.

Ekstra støtte og flere aktiviteter til beboere på plejecentre

Fra den 1. juni 2017 bliver alle beboere på Herning Kommunes plejecentre omfattet af klippekortordningen. 
Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp.

Hvad kan den ekstra tid bruges til?

Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring.
Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Klippekortet i praksis

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet.
I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.
Har du som borger eller pårørende spørgsmål til klippekortordningen, kan du henvende dig til det relevante plejecenter.

Der er tilknyttet en praktiserende læge til hvert plejecenter. De kommer fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer.

Som beboer på plejecenter har du mulighed for at vælge den fast tilknyttede læge. Det kan give en bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning. Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

Du kan se navnet på den fast tilknyttede læge under afsnittet "praktisk information" under hvert center.

Baggrund for ordning

I forbindelse med satspulje-aftalen for 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

Herning Kommune og PLO-Herning (Praktiserende Lægers Organisation) har en aftale om, hvordan ordningen med faste læger er i Herning. 

Målet er blandt andet bedre behandling, forbedret medicinhåndtering og færre indlæggelser og genindlæggelser.

Den tilknyttede læge vil typisk være på plejecentret nogle timer om ugen. Her får lægen en fast kontaktperson og vil blandt andet rådgive personalet om medicinering, behandling og symptomer, som de skal være opmærksomme på.

Beboerne kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge. 

Ordningen gælder for både kommunale og private plejecentre i Herning Kommune.


Vi har mange forskellige indsatser omkring demens - der også gælder for plejecentrene.

Boenheder - skærmede pladser

Beboere, der har brug for at blive skærmet - ofte på baggrund af deres demenssygdom, kan blive visiteret til en skærmet plejebolig.

Læs mere om disse tilbud.

"Demens - vejen til arbejdsglæde og trivsel".

Rapporten fortæller om brug af Marte Meo på 3 vores plejecentre.

Kontakt Demensteamet for at få rapporten og høre mere om projektet.

Sansestimulerende aktiviteter

Vi har udarbejdet et idékatalog, der giver forslag til forskellige typer af aktiviteter. Kataloget finder du også på vores plejecentre.

Se mere om sansestimulerende aktiviteter.

Demensvenlig kommune

Herning Kommune er udnævnt som demensvenlig. 

Se mere om baggrund og betydningen af at være demensvenlig.