Indsatser og tilbud

Her kan du få et overblik over forskellige indsatser og tilbud på vores plejecentre. Læs om klippekort, fasttilknyttet læge og indsats for beboere med demens.

Klippekort på plejecentre

Ekstra støtte og flere aktiviteter til beboere på plejecentre

Fra den 1. juni 2017 bliver alle beboere på Herning Kommunes plejecentre omfattet af klippekortordningen. 
Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp.

Hvad kan den ekstra tid bruges til?

Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring.
Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Klippekortet i praksis

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet.
I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.
Har du som borger eller pårørende spørgsmål til klippekortordningen, kan du henvende dig til det relevante plejecenter.