Indsatser og tilbud

Her kan du få et overblik over forskellige indsatser og tilbud på vores plejecentre. Læs om klippekort, fasttilknyttet læge og indsats for beboere med demens.

Fast læge på plejecentrene

Der er tilknyttet en praktiserende læge til hvert plejecenter. De kommer fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer.

Som beboer på plejecenter har du mulighed for at vælge den fast tilknyttede læge. Det kan give en bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning. Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

Du kan se navnet på den fast tilknyttede læge under afsnittet "praktisk information" under hvert center.

Baggrund for ordning

I forbindelse med satspulje-aftalen for 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

Herning Kommune og PLO-Herning (Praktiserende Lægers Organisation) har en aftale om, hvordan ordningen med faste læger er i Herning. 

Målet er blandt andet bedre behandling, forbedret medicinhåndtering og færre indlæggelser og genindlæggelser.

Den tilknyttede læge vil typisk være på plejecentret nogle timer om ugen. Her får lægen en fast kontaktperson og vil blandt andet rådgive personalet om medicinering, behandling og symptomer, som de skal være opmærksomme på.

Beboerne kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge. 

Ordningen gælder for både kommunale og private plejecentre i Herning Kommune.