Indsatser og tilbud

Her kan du få et overblik over forskellige indsatser og tilbud på vores plejecentre. Læs om klippekort, fasttilknyttet læge og indsats for beboere med demens.

Indsats for beboere med demens

Vi har mange forskellige indsatser omkring demens - der også gælder for plejecentrene.

Boenheder - skærmede pladser

Beboere, der har brug for at blive skærmet - ofte på baggrund af deres demenssygdom, kan blive visiteret til en skærmet plejebolig.

Læs mere om disse tilbud.

"Demens - vejen til arbejdsglæde og trivsel".

Rapporten fortæller om brug af Marte Meo på 3 vores plejecentre.

Kontakt Demensteamet for at få rapporten og høre mere om projektet.

Sansestimulerende aktiviteter

Vi har udarbejdet et idékatalog, der giver forslag til forskellige typer af aktiviteter. Kataloget finder du også på vores plejecentre.

Se mere om sansestimulerende aktiviteter.

Demensvenlig kommune

Herning Kommune er udnævnt som demensvenlig. 

Se mere om baggrund og betydningen af at være demensvenlig.