Når du flytter på plejecenter

Her kan du få gode råd inden du flytter ind. Du kan se en liste over, hvad du skal huske ved indflytning.

Valg af læge, tandlæge, fodterapeut og frisør

Læge og speciallæge kan du vælge, som du ønsker. Du kan beholde din egen læge, hvis afstanden (15 km) tillader det.

Du har mulighed for at skifte til den fast tilknyttede læge på det plejecenter, hvor du flytter ind. 

Se under praktiske oplysninger under hvert plejecenter for at se navn på den fast tilknyttede læge på centrene. Kontakt personalet, hvis du vil skifte. Du skal udfylde et skema, når du flytter ind.
Det er gratis at skifte læge i forbindelse med at du melder flytning.

Du betaler selv for medicin og skal søge om de hjælpemidler, som du har behov for. Du bliver tilbudt at få gratis influenzavaccination.

Tandlæge og tandpleje kan du også beholde, hvis du ønsker det. Du har også mulighed for at søge om at komme ind under det kommunale tilbud om omsorgstandpleje.

Fodpleje og frisør er et tilbud på mange centre. Se mere om de lokale forhold under hvert center. Høreomsorg hjælper personalet med.

Vi hjælper med den daglige pleje i forbindelse med høreapparaterne og kontakten til Center for Kommunikation. De fleste centre har træningslokaler, som du frit kan benytte