Økonomien i plejebolig

Her kan du læse om indskud, boligydelse og om betaling af husleje, varme og el. Du kan se priser på mad, tøjvask og omsorgstandpleje.

Når du flytter ind, laves der en aftale om, hvordan du får betalt dine regninger. Der laves også aftale om indkøb. 

Du kan anskaffe et aflåst skab i din lejlighed. Centrene kan ikke opbevare dine penge, og personalet må ikke administrere din økonomi.

Hjemmehjælpen, både praktisk hjælp og personlig pleje, er gratis i en plejebolig. Du kan ikke vælge privat leverandør.

Se eventuelt mere om priser på de enkelte plejecentre på hjemmesiden Plejehjemsoversigten.

Du betaler selv alle udgifter ved flytningen, inkl. flytning af telefon.

Du skal selv købe tæpper, gardiner og lamper. Og du betaler også for montering. 

Alle ledninger skal være forsvarligt fastgjort.


Du betaler indskud, før du flytter ind. Indskud varierer fra bolig til bolig. 

Under emnet boligerne kan du læse mere om det beløb, der skal betales i indskud inden du flytter ind. Når du får tilbudt en bolig, vil det fremgå, hvad der skal betales i indskud til den bolig.

Du kan søge om økonomisk hjælp til indskud.

Se mere om hvordan du kan søge om lån til tilskud.


Du betaler husleje, varme og el. 

Huslejen varierer fra bolig til bolig. Når du får tilbudt en plejebolig, vil det fremgår, hvor meget der skal betales i indskud og husleje.

Se aktuelle gennemsnitspriser under emnet Boligerne ved hvert center.

Du kan søge boligstøtte. Beløbet, som du kan få, vil afhænge af huslejen og din indtægt. Du kan se mere om støtten på borger.dk

Se mere om boligstøtte og hvordan du søger.

 

Der er fællesantenne i alle boliger. Du betaler selv udgifterne. Flere steder kan du vælge mellem forskellige tv-pakker.

El betales direkte til energiselskabet, når der er en selvstændig el-måler.

Har du spørgsmål vedrørende betaling, skal du kontakte administrationen for det boligselskab, der står for plejecentret.

Se i brevet, som du har fået omkring tilbuddet om plejebolig, for at se mere om kontaktoplysninger.

Du finder også mere information om de praktiske forhold under emnet praktiske oplysninger ved hvert center.


Du betaler for maden på plejecentre. Priserne bliver fastlagt af Herning Kommune hvert år.

En fuldkost omfatter morgenmad, formiddagskaffe, varm middagsmad, eftermiddagskaffe, aftensmad samt aftenkaffe.

Mad i plejebolig - priser i 2021
Måltid Pris pr. dag
Fuldkost - 3 måltider 142,00 kr.
Morgenmad 36,00 kr.
Middagsmad 53,00 kr.
Aftensmad 53,00 kr.

Regeringen har indført et loft for betaling af madservice på plejehjem. Den samlede betaling pr. måned forventes i 2021 maksimalt at udgøre 3.834 kr.

Din regning nedskrives for de måltider, du ikke deltager i, hvis du melder måltider fra senest 5 hverdage før (inden kl. 12). Hvis prisen for de samlede afmeldte måltider i en måned overstiger det beløb som kommunen betaler i tilskud vil du kunne se det på din afregning.

Betalingen sker over betalingsservice. Du vil modtage en regning med posten eller i din e-boks, indtil til den bliver tilmeldt til PBS.


Du har mulighed for tilkøb af rengøringsmidler og rengøringsartikler.

Det koster 43 kr. pr. måned i 2021.

På HS Bofællesskabet er prisen 144 kr. pr. måned, da der gøres rent hver uge.

Se mere under praktiske oplysninger under hvert center.


Tøjvask foregår enten på fællesvaskeri eller i boligen.

Vaskeri

Tøjvask er en valgfri ydelse. Prisen pr. måned afhænger af hvilket plejecenter, du bor på.

Pris pr. måned for tøjvask i 2021
Plejecenter Pris
Toftebo Plejecenter 180 kr.
Lindegården, Engholm Centret,
Kastaniegården og Sørvad Plejecenter
239 kr.

Betalingen opkræves sammen med betalingen af mad.

Vaskemaskine i boligen

På flere plejecentre er der vaskemaskine i boligen.

Her skal du selv sørge for indkøb af vaskemiddel og lignende. Hvis du ikke selv kan vaske dit tøj, vil du få hjælp af personalet.


Du køber selv din medicin. Du betaler over Betalingsservice.

Hvis det er muligt, får du dosispakket din medicin.

Hvis personalet skal dosere din medicin, skal du medbringe eller købe mindst 2 dosisæsker.


Flere plejecentre har en aftale med en fodterapeut og en frisør. der kommer på centrene.

Se mere under praktiske oplysninger under hvert center.

Betaling sker ofte kontant eller via Betalingsservice.


Du kan vælge at være med i omsorgstandplejen, hvis du ikke vil benytte din egen tandlæge.

Læs mere om priserne for omsorgstandplejen. 

Hvis tandbehandlingen skal foregå på en af kommunens klinikker, skal du selv betale for kørsel. 


Du skal selv stå for kørsel til læge, speciallæge eller egen tandlæge.

Hvis dine pårørende ikke kan hjælpe dig, bliver der bestilt en taxa.

Se mere om hvordan du kan søge om hjælp til transport til læge.


 

Dekorativt billed