Økonomien i plejebolig

Her kan du læse om indskud, boligydelse og om betaling af husleje, varme og el. Du kan se priser på mad, tøjvask og omsorgstandpleje.

Indskud

Du betaler indskud, før du flytter ind. Indskud varierer fra bolig til bolig. 

Under emnet boligerne kan du læse mere om det beløb, der skal betales i indskud inden du flytter ind. Når du får tilbudt en bolig, vil det fremgå, hvad der skal betales i indskud til den bolig.

Du kan søge om økonomisk hjælp til indskud.

Se mere om hvordan du kan søge om lån til tilskud.