Økonomien i plejebolig

Her kan du læse om indskud, boligydelse og om betaling af husleje, varme og el. Du kan se priser på mad, tøjvask og omsorgstandpleje.

Tøjvask - pris og betaling

Tøjvask foregår enten på fællesvaskeri eller i boligen.

Vaskeri

Tøjvask er en valgfri ydelse. Prisen pr. måned afhænger af hvilket plejecenter, du bor på.

Pris pr. måned for tøjvask i 2021
Plejecenter Pris
Toftebo Plejecenter 180 kr.
Lindegården, Engholm Centret,
Kastaniegården og Sørvad Plejecenter
239 kr.

Betalingen opkræves sammen med betalingen af mad.

Vaskemaskine i boligen

På flere plejecentre er der vaskemaskine i boligen.

Her skal du selv sørge for indkøb af vaskemiddel og lignende. Hvis du ikke selv kan vaske dit tøj, vil du få hjælp af personalet.