Økonomien i plejebolig

Her kan du læse om indskud, boligydelse og om betaling af husleje, varme og el. Du kan se priser på mad, tøjvask og omsorgstandpleje.

Kørsel til læge og tandlæge

Du skal selv stå for kørsel til læge, speciallæge eller egen tandlæge.

Hvis dine pårørende ikke kan hjælpe dig, bliver der bestilt en taxa.

Se mere om hvordan du kan søge om hjælp til transport til læge.