Pleje- og livstestamente

På plejecentrene er plejeplaner og plejetestamenter en integreret del af vores indsats.

Hvis du har ønsker til din pleje, hvis du får konstateret demens, kan du oprette et plejetestamente.

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.

Indhold hentet fra borger.dk

I plejetestamentet kan der fx stå, at du har nogle faste spisetider, som du gerne vil bevare på trods af din demenssygdom, mad du kan lide/ikke lide, eller at du gerne vil gå i noget bestemt tøj. Det kan også handle om den personlige pleje, hvis du fx ønsker fortsat at bruge make-up.

Plejetestamentet handler, i modsætning til det almindelige testamente, ikke om økonomi og jura.

Et plejetestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, du kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

Du kan få mere information om plejetestamenter på Alzheimerforeningens side.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du bor i plejebolig, på plejehjem eller i en lignende bolig skal kommunen udarbejde en individuel plejeplan. Plejeplanen skal indeholde information om den samlede pleje- og omsorgsindsats, du har brug for. Det vil sige, at plejeplanen dels skal tage udgangspunkt i dine ressourcer, behov og muligheder. Dels skal den oplyse om dine særlige vaner og ønsker til for eksempel spisetider, rutiner ved sengetid og aktiviteter.

Plejeplanens formål

Udarbejdelsen af plejeplanen skal hjælpe med at tilrettelægge plejen efter dine behov, og den vil give både dig og dine pårørende information om, hvilken hjælp du modtager.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du er pårørende til en nærtstående dement ældre, vil du ofte være den, der har bedst kendskab til den ældres ønsker til en plejeplan.

Der kan dog være juridiske problemer med at inddrage pårørende, hvis der ikke foreligger en fuldmagt eller værgemål.

Værgemål skal altid tilpasses den enkeltes behov og må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Som udgangspunkt er personer under værgemål stadig myndige. Værgemål kan begrænses, så det fx kun omfatter bestemte økonomiske aktiver eller bestemte personlige forhold. Der kan også oprettes et tidsbegrænset værgemål.

Det er Familieretshuset, der behandler anmodninger om værgemål. Det vil som regel være et familiemedlem, der bliver beskikket som værge; men er det ikke muligt, bliver det en af Familieretshusets faste værger.

Du kan få flere oplysninger om værgemål hos Familieretshuset.

Indhold hentet fra borger.dk

Med et livstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked. Livstestamentet kaldes også et behandlingstestamente.

Indhold hentet fra borger.dk

Ældrerådet i Herning Kommune har også arbejdet med plejetestamente.

Se mere under Ældrerådet.