Pleje- og livstestamente

På plejecentrene er plejeplaner og plejetestamenter en integreret del af vores indsats.

Plejeplaner for beboere i plejebolig/plejehjem

Hvis du bor i plejebolig, på plejehjem eller i en lignende bolig skal kommunen udarbejde en individuel plejeplan. Plejeplanen skal indeholde information om den samlede pleje- og omsorgsindsats, du har brug for. Det vil sige, at plejeplanen dels skal tage udgangspunkt i dine ressourcer, behov og muligheder. Dels skal den oplyse om dine særlige vaner og ønsker til for eksempel spisetider, rutiner ved sengetid og aktiviteter.

Plejeplanens formål

Udarbejdelsen af plejeplanen skal hjælpe med at tilrettelægge plejen efter dine behov, og den vil give både dig og dine pårørende information om, hvilken hjælp du modtager.

Indhold hentet fra borger.dk