Tilsyn på plejecentre

Her kan du finde genveje til de tilsyn, som sker på plejecentrene.

Der er tilsyn og kontrol med både plejen og maden på plejecentrene. Her kan du finde en oversigt og genvej til yderligere oplysninger.

Tilsynsenheden

Tilsynsenheden i Herning Kommune foretager såkaldte screeningsbesøg på plejecentrene, aktivitetscentre og andre tilbud.

Læs mere om tilsyn og se tilsynsrapporter.

Tilsyn af kvaliteten

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte behandlingssteder og plejeenheder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynet omfatter også autoriserede sundhedspersoner.

Læs mere om disse tilsyn på styrelsens hjemmeside.

Du finder tilsynsrapporterne for de enkelte centre på Plejehjemsoversigten. Find link hertil under Mere Info.

Smiley-ordning for maden

Fødevarestyrelsen kontrollere kvaliteten af maden. Via deres hjemmeside www.findsmiley.dk er det muligt at finde resultaterne af alle deres kontroller.

Du finder link til den aktuelle smiley-rapport under afsnittet "Praktiske oplysninger" ved hvert af plejecentrene. 

Arbejdsmiljøtilsyn

Plejecentrene får også besøg af Arbejdstilsynet. Her kan de få forskellige farver af smiley eller en krone-smiley.

Søg efter tilsynsrapporter på tilsynets hjemmeside.