Fast tilknyttede læger - generel info

Her kan du læse lidt om baggrunden for ordningen om faste læger på plejecentrene.

Herning Kommune har indgået aftale med praktiserende læger om at komme fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer.

Ordningen har andre steder vist, at der sker færre indlæggelser, og at beboerne bl.a. får en mere korrekt medicinering.

Som beboer på plejecenter har du mulighed for at vælge den fast tilknyttede læge. Med et skifte til en fast tilknyttet læge bliver der bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge, men der er mange fordele ved at have en læge, der kommer fast på centeret. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning.

Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

Du kan se navnet på den fast tilknyttede læge under afsnittet "praktisk information" under hvert center.

Omtale af ordning - nyhed fra april 2018

Herning Kommune og PLO-Herning (Praktiserende Lægers Organisation) har en aftale om, hvordan ordningen med faste læger er i Herning. Aftalen har rødder i en satspuljeaftale, hvor der er afsat midler til at etablere en landsdækkende ordning. Heraf har Herning Kommune fået 1,5 mio. kroner.

- Jeg er glad for, at vi nu kan rulle ordningen ud på alle vores plejecentre, for det giver mange fordele, ikke mindst for beboerne, siger Anne Marie Søe Nørgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune.

Formand for PLO-Herning, Liselotte Hjelm Kristensen, er enig.

- Det giver god mening med en særlig indsats over for den gruppe ældre, og for os som praktiserende læger giver det også mening, at vi samler opgaverne et sted, siger hun.

Færre 'hovsa-indlæggelser'

Målet er blandt andet bedre behandling, forbedret medicinhåndtering og færre indlæggelser og genindlæggelser.

- Vi kan for eksempel reagere tidligere på små symptomer, når vi er alligevel er i huset og taler med personale og beboere. Det vil formentlig også betyde færre vagtlæge-besøg og 'hovsa-indlæggelser', som sker for en sikkerheds skyld, når vagtlægen ikke kender patienten. Når den faste læge kommer i morgen, kan du vende det til den tid, forklarer Liselotte Hjelm Kristensen.

Den tilknyttede læge vil typisk være på plejecentret nogle timer om ugen. Her får lægen en fast kontaktperson og vil blandt andet rådgive personalet om medicinering, behandling og symptomer, som de skal være opmærksomme på.

- Når læge og personale kender hinanden, vil det gøre kommunikationen og samarbejdet bedre. Ordningen giver en synergi-effekt, fordi vi skaber en fast relation, mener PLO-formanden.

Beboerne kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge. Den nye ordning vil dog have størst effekt, hvis beboerne skifter til plejecentrets faste læge, så alle lægefaglige opgaver er samlet. I aftalen forpligter Herning Kommune sig til at støtte valget af den faste læge.

Ordningen gælder for både kommunale og private plejecentre i Herning Kommune.

FAKTA: Læger på plejecentre

I forbindelse med satspulje-aftalen for 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. til etablering af en landsdækkende ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

PLO Midtjylland, kommunerne i regionen og Region Midtjylland har tidligere indgået en delaftale om en ordning. Nu har PLO-Herning og Herning Kommune aftalt, hvordan ordningen skal gennemføres på plejecentrene i Herning Kommune.

Kontaktinfo

Sidsel Gitte Rasmussen
Tlf.: 41161726
Send e-mail til gitte.rasmussen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.