Klippekort på plejecentre

Her kan du læse om klippekort for beboere på plejecentre.

Fra den 1. juni 2017 bliver alle beboere på Herning Kommunes plejecentre omfattet af klippekortordningen.

Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp.

Hvad kan den ekstra tid bruges til?

Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder.

Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring.
Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Klippekortet i praksis

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet.
I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.
Har du som borger eller pårørende spørgsmål til klippekortordningen, kan du henvende dig til det relevante plejecenter.

Baggrund for ordningen

Klippekortordningen er en del af finanslovsaftalen for 2017. Der er øremærket en samlet pulje på 760 mio. kr. fordelt på 2017 og 2018. Fra 2019 og frem fordeles de årlige midler via det generelle bloktilskud til den enkelte kommune.

Dekorativt billede