Tøjvask - pris og betaling

Tøjvask foregår enten på fællesvaskeri eller i boligen.

Vaskeri

Tøjvask er en valgfri ydelse. Prisen afhænger af hvilket plejecenter, du bor på.

Pris for tøjvask i 2019
Plejecenter Pris
Toftebo Plejecenter 172 kr.
Lindegården, Engholm Centret,
Kastaniegården og Sørvad Plejecenter
229 kr.

Betalingen opkræves sammen med betalingen af mad.

Vaskemaskine i boligen

På Lind Plejecenter og Fuglsangsø Centret er der vaskemaskine i boligen.

Her skal du selv sørge for indkøb af vaskemiddel og lignende. Hvis du ikke selv kan vaske dit tøj, vil du få hjælp af personalet.