Kørsel til læge og tandlæge

Du skal selv stå for kørsel til læge, speciallæge eller egen tandlæge.

Hvis dine pårørende ikke kan hjælpe dig, bliver der bestilt en taxa.

Se mere om hvordan du kan søge om hjælp til transport til læge.