Tilsyn på plejecentre

Her kan du finde genveje til de tilsyn, som sker på plejecentrene.

Der er tilsyn og kontrol med både plejen og maden på plejecentrene. Her kan du finde en oversigt og genvej til yderligere oplysninger.

Tilsynsenheden

Tilsynsenheden foretager såkaldte screeningsbesøg på plejecentrene, aktivitetscentre og andre tilbud.

Læs mere om tilsyn og se tilsynsrapporter.

Tilsyn af kvaliteten

Styrelsen for patientsikkerhed kontrollere kvaliteten af plejen på plejecentrene jævnligt. Tidligere blev opgaven varetaget af embedslægerne.

Læs mere om disse tilsyn på styrelsens hjemmeside.

Du finder tilsynsrapporterne for de enkelte centre på Tilbudsportalen. Find link hertil under Mere Info.

Smiley-ordning for maden

Fødevarestyrelsen kontrollere kvaliteten af maden. Via deres hjemmeside www.findsmiley.dk er det muligt at finde resultaterne af alle deres kontroller.

Du finder link til den aktuelle smiley-rapport under afsnittet "Praktiske oplysninger" ved hvert af plejecentrene.