Aktiviteter og Frivillige på Engholm

Her kan du læse om faste aktiviteter og den store hjælp vi får fra frivillige.

Frivillige

Engholms Venner

Engholm Centret har mange frivillige, som hver uge arrangerer aktiviteter for beboerne og medlemmer af foreningen" Engholms Venner". bl.a. højtlæsning, spilledage, bankospil, sang.

Vennekredsen udgiver bladet "Engholm Nyt" 2 gange om året, hvor bl.a. alle arrangementer er beskrevet. Det kræver medlemskab for at modtage "Engholm Nyt"

Det koster 60 kr. for enlige og 120 kr. for ægtepar at være medlem. Der afholdes årlig generalforsamling i april måned.

Bussens Venner

Bussens Venner har ansvaret for drift og vedligeholdelse af hjemmets bus.  Derudover driver de også butikken på Engholm Centret, hvor overskuddet går til drift af bussen.
Det koster 50 kr. pr. år at være medlem.

Du skal være medlem af Bussens Venner for at deltage i turene. Der vil være betaling for længere ture i bussen.
Det er mulig at leje bussen til transport af beboerne. Kontakt pedellen for nærmere information.
Der afholdes generalforsamling i januar i forbindelse med Centrets nytårskur. 

Frivillige til ture ud af huset

Hver onsdag kommer frivillige for at gå eller køre en tur ud i byen, med de af beboerne, som har lyst til at komme ud trods regn og slud. 

Aktiviteter

Vennekredsen og Engholm Centret afholder en lang række faste fester hen over året. Her kan du få overblik over dagene.

Se mere om traditionerne under dagligdagen. 

Der er gudstjeneste den første torsdag i måneden i festsalen kl. 10:00. 

Hver onsdag kommer der frivillige og tilbyder dig, at gå eller køre en tur ud i byen.

Sidste torsdag i måneden er der bankospil kl. 14:30.

Hver uge er der busture, når vejret tillader det.

Du har også mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter, som Vennekredsen arrangerer. Vi hjælper dig frem og tilbage til din aktivitet, hvis du måtte have brug for dette.

Personalet tilbyder wellness stunder evt. i wellness-stol som gynger ganske stille med dejlig musik. Der tilbydes fodbade og massage af fødder og hænder og varmepuder til skulderne.

Sidste tirsdag i forårs- og efterårs månederne er der erindringsdans kl. 10:00. Vi danser til levende musik.

Kontaktinfo

Engholm Centret
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96284590

Helle Sjøstrand Sørensen
Centerleder
Tlf.: 22112203
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail