Demensafsnit - Oasen

Hvad kan du forvente, når du bliver visiteret til Demensafsnittet Oasen!

En god hverdag på dine præmisser

  • At du får en værdig tilværelse, hvor du kan opnå en indre ro og føle glæde ved livet.
  • At omsorgen afspejler respekt, for den person du er - din personlighed.
  • At du tilbydes aktiviteter, der giver mening i forhold til dig og dine ressourcer.
    Her tages der hensyn til dit behov for hvile og skærmning.
  • Mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet i så høj en grad, du har overskud og glæde ved dette.
  • At du oplever, du bliver værdsat og oplever tryghed og nærvær.
  • Et godt samarbejde mellem personalet, dig og dine pårørende.

Kontaktinfo

Engholm Centret
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96284590

Helle Sjøstrand Sørensen
Centerleder
Tlf.: 22112203
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail