Familie og pårørende

Vigtigt for os, er et godt samarbejde med jer, om og med vores beboer

Informationsmøder

I november afholdes der et informationsmøde i forbindelse med hygge- og oprydningsdagen. Alle beboere deltager og alle pårørende er velkommen til at være med.
På mødet vil der være en kort orientering om evt. nye tiltag i huset og alle kan komme til orde med diverse spørgsmål. 

Referat fra Dialogmøde for beboer og pårørende på Engholmcentret


Centerleder Helle Sørensen fortalte om hverdagslivet på hjemmet, som via diasshow viste mange dejlige billeder fra diverse arrangementer og fra hverdagen.

Fokus i 2019 har været, at få gang i diverse aktiviteter, så beboerne kunne få nogle dejlige stunder i hverdagene.
Vi har omkring 40 frivillige, som kommer i huset og laver mange forskellige aktiviteter sammen med beboerne bl.a. gå ture, kortspil, kører med bussen, spiller op til dans og sørger for at beboerne kan handle i Bixen.
Vennekredsen laver arrangementer året rundt og Bussens Venner sørger for, at der er økonomi til at bevare bussen.

Personalet laver sjov gymnastik fredag formiddag. Den ½ time beboerne har til klippekortsordningen er der sat timer af til fra mandag til torsdag fra kl. 14:00 - 16:00, da der ikke sker så meget om eftermiddagen.
2019 har også været et år, hvor vi har brugt rigtig mange ressourcer på nyt Omsorgssystem, som driller en del og ikke er så brugervenlig, som vi kunne ønske.

Engholmcentret er presset på økonomien pga. mange barsler og langtidssyge. Samtidig er det svært at rekruttere uddannet personale til de ledige stillinger vi opslår.

Det blev vedtaget, at vi afholder næste dialogmøde i september måned om aftenen og at det holdes henholdsvis 1. + 2. sal og stueetagen sammen.
Vi har stadig store problemer med at beboernes tøj bliver hængt ind til andre beboere. Det blev foreslået at vi informerer pårørende, om hvor mærkerne skal sættes, når beboeren flytter ind, så det er ens hos alle, så nattevagterne og andre der vasker tøjet, ikke skal lede efter mærkerne. Krydser finger for at det hjælper.
Der er flere steder, hvor der ikke er navn eller nr. i tøjet. Det kan være, at det glemmes, når beboerne får nyt.
Selv om der er nr. i tøjet sker det alligevel at det bliver hængt forkert ind i lejlighederne, hvilket vi beklager meget.
Numre og navne mærker skal i fremtiden sættes i nakken på tøjet og midt på lukningen på sengetøjet og midt på håndklæderne, viskestykker og karklude. Det er vigtigt at der også kommer nummer eller navn i strømperne, da vi har mange enlige sorte sokker liggende.

Vi håber selvfølgelig at familierne stadig vil komme og rydde op i skabe og pynte op til jul i november måned.

Referent

Centerleder
Helle Sørensen

Haender


Billed fra haven

Engholmcentret set fra haven

Kontaktinfo

Engholm Centret
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96284590

Helle Sjøstrand Sørensen
Centerleder
Tlf.: 22112203
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail