Praktiske oplysninger om Engholm

Her finder du en lang række praktiske oplysninger

Gå til generel information plejeboliger og -centre.

Specielt for Engholm

Følgende punkter fortæller om særlige forhold på Engholmcentret.

Bus - Bussens Venner

Pårørende kan leje bussen til ture med deres pårørende. Henvend dig til personalet, som kan fortælle dig, om bussen er ledig og prisen for leje.

Butikken

Hver mandag kommer frivillige fra Bixen rundt i afdelingen med varer. Overskud fra butikken går til drift af bussen.

Fast tilknyttet læge

Engholm har aftale med Lotta Nilsen, Lægehuset Sdr. Felding, om vejledning og rådgivning af personalet på centret. Du kan vælge denne læge som din egen læge.

Gudstjeneste og kirkelig betjening

Der afholdes gudstjeneste den 1. torsdag i måneden.

Hjælpemidler

Se på herning.dk om hjælpemidler.     

Indflytnings- og forventningssamtale

Der afholdes en samtale i forbindelse med indflytningen, eller kort tid efter.  Her laves der en skriftlig aftale om alle de praktiske gøremål, der er i forbindelse med din indflytning.

Radio og TV

Det står i din lejekontrakt med FællesBo, hvilke programmer du betaler til via huslejen.

Rengøringsartikler

Der skal bruges miljø- og allergivenlige produkter til at rengøre din lejlighed. Kan købes i vores butik.

Tobaksrygning og åben ild

Du må ryge i den egen lejlighed, hvis du holder din dør lukket. Når personalet skal ind og hjælpe dig, skal cigaretterne være slukket og der skal luftes ud. Det kan blive nødvendigt, at vi installere en luftrenser i din lejlighed af hensyn til arbejdsmiljøet. 

Tøjindkøb

Du og din familie står selv for tøjkøb og I skal selv sy numre eller navn i.

Tøjvask

Er en valgfri ydelse, dvs. du kan vælge at din familie evt. kan tage dit tøj med hjem til vask.

Vinduespudsning

Du skal selv sørge for, at få pudset dine vinduer indvendig i din lejlighed. Udvendig pudsning af vinduer er med i huslejen til FællesBo.

Økonomi

Personalet administrere ikke beboernes penge. Hvor beboerne ikke selv er i stand til at varetage sin økonomi, udarbejdes der regninger på evt. indkøb og ydelser. 
Se mere om økonomi under generel information. 

Kontaktinfo

Engholm Centret
Nørregade 11
7280 Sdr. Felding

Tlf.: 96284590

Helle Sjøstrand Sørensen
Centerleder
Tlf.: 22112203
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail