Aktiviteter og Frivillige

Her er lidt om frivilligt arbejde, om brugerkort og hvad der sker af faste ting i huset.

Besøgsvenner 

På Fuglsangsø Centret har vi et godt samarbejde med Ældresagen om besøgsvenner.

Som beboer, kan du få din egen besøgsven. Du kan også deltage i fælles arrangementer i huset.

Det kan f. eks. være sang, højtlæsning, spil, fredagscafé og mindre udflugter med videre, som de frivillige står for.

Ønsker du en besøgsven, kan du kontakte personalet i enheden.

Hvis du selv ønsker, at blive besøgsven i huset, skal du kontakte Ældresagen eller vores aktivitetskoordinator Charlotte Lam tlf. 96 28 84 90.

Brugerkort

Som på alle andre plejecentre der har tilknyttet et aktivitetscenter, er det nødvendigt fremover, at have et brugerkort for at deltage i aktiviteter.

Gældende for det hele er, at når I har et brugerkort til kun 420 kr. pr. år, kan i deltage ubegrænset i alle aktiviteter og arrangementer arrangeret af aktivitetscentret.
Kaffe og brød er inkluderet i døgnforplejningen.

I skal være opmærksomme på, at der til stolegymnastik og stoledans er tilmelding på.

Brugerkortet kan bestilles på nettet under Fuglsangsø Aktivitetscenter, eller ved henvendelse til Charlotte Lam. (Har kontor i stueetagen, tlf. 96288490).

Besøgshunde godkendt af Trygfonden

Pia kommer mandag på B.1 med hunden Fibi

Niels kommer på A.3 med hunden Ari, men ikke på bestemte tidspunkter

Besøgshunde godkendt af Ældresagen

Jakob kommer med hunden Luna på B.2 på tirsdage

Henriette og hendes hund Jax på B.1 - ikke bestemte tider

Anette og hunden Alvin kommer på B.3 - ikke faste tidspunkter

Hunden Ari kommer på A.3 sammen med dens ejer.

Disse besøg er til stor glæde for vores beboer


Hver onsdag eftermiddag mødes de der har lyst, til sang og hygge i caféen kl. 13.50 - 15.30. 

Der bliver serveret kaffe og kage.


Hver fredag mødes vi caféen kl. 10.00 - 11.30. Her er der forskellig underholdning såsom bankospil og gamle film.

 


I samarbejde med præsterne fra Baunekirken er der gudstjeneste torsdag i lige uger i caféen kl. 10.00 - 11.30.

Torsdag formiddag i ulige uge er der sang i caféen sammen med frivillige fra kirken.


Periodevise aktiviteter

Forår og efterår har vi i en periode Erindringsdans 1 gang om ugen.

Flere gange i løbet af året har vi besøg af vuggestuebørn fra Midtjyllands Kristne Friskole.

Vi har et samarbejde med Lundgårdsskolen "Heartwork", som er relation mellem skolebørn og ældre.


Kontaktinfo

Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Tlf.: 96288400

Astrid Hindhede
Centerleder
Send e-mail til Astrid

Lone Lei
Assisterende centerleder
Send e-mail til Lone

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail