Aktiviteter og Frivillige

Her er lidt om frivillig arbejde, om brugerkort og hvad der sker af faste ting i huset.

Besøgsvenner

På Fuglsangsø Centret har vi et godt samarbejde med Ældresagen om besøgsvenner.

Som beboer, kan du få din egen besøgsven. Du kan også deltage i fælles arrangementer i huset.

Det kan f. eks. være sang, højtlæsning, spil, fredagscafé og mindre udflugter med videre, som de frivillige står for.

Ønsker du en besøgsven, kan du kontakte personalet i enheden.

Hvis du selv ønsker, at blive besøgsven i huset, skal du kontakte Ældresagen eller vores aktivitetskoordinator Charlotte Lam tlf. 96 28 84 90.

Brugerkort

Som på alle andre plejecentre der har tilknyttet et aktivitetscenter, er det nødvendigt fremover, at have et brugerkort for at deltage i aktiviteter.

Gældende for det hele er, at når I har et brugerkort til kun 410 kr. pr år, kan i deltage ubegrænset i alle aktiviteter og arrangementer arrangeret af aktivitetscentret.
Det vil fremover også være gratis at komme til fredagscafe, ligesom der er gratis kaffe/the og brød til både cafe og sang. Der vil heller ikke være betaling til erindringsdans.

Jeg håber, I tager godt imod dette, da det betyder, at I undgår at have kontanter med til aktiviteter. Det bliver dejligt let for alle.
Ligeledes er muligheden for aktiviteter udvidet.

I skal dog være opmærksomme på, at der til stolegymnastik og stoledans er tilmelding på.

Brugerkortet kan bestilles på nettet under Fuglsangsø Aktivitetscenter, eller ved henvendelse til Charlotte Lam. (Har kontor i stueetagen, tlf. 96288490).

Besøgshunde godkendt af Trygfonden

Pia kommer mandag på B.1 med hunden Fibi

Niels kommer på A.3 med hunden Ari, men ikke på bestemte tidspunkter

Besøgshunde godkendt af Ældresagen

Jakob kommer med hunden Luna på B.2 på tirsdage

Henriette og hendes hund Jax på B.1 - ikke bestemte tider

Anette og hunden Alvin kommer på B.3 - ikke faste tidspunkter

Katrine med hunden Lulu kommer på A.1 - ingen faste tidspunkter

 

Disse besøg er til stor glæde for vores beboer


Hver onsdag eftermiddag mødes de der har lyst, til sang og hygge i caféen kl. 13.50 - 15.30. 

Der bliver serveret kaffe og kage.


Hver fredag mødes vi caféen kl. 10.00 - 11.30. Her er der forskellig underholdning såsom bankospil og gamle film.

 


I samarbejde med præsterne fra Baunekirken er der gudstjeneste torsdag i lige uger i caféen kl. 10.00 - 11.30.

Torsdag formiddag i ulige uge er der sang i caféen sammen med frivillige fra kirken.


Kontaktinfo

Fuglsangsø Centret
Fuglsang Toft 4
7400 Herning

Tlf.: 96288400

Astrid Hindhede
Centerleder
Send e-mail til Astrid

Lone Lei
Assisterende centerleder
Send e-mail til Lone

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail