Aktiviteter og Frivillige

Her er lidt om frivilligt arbejde, om brugerkort og hvad der sker af faste ting i huset.

Det foregår der også i huset

Periodevise aktiviteter

Forår og efterår har vi i en periode Erindringsdans 1 gang om ugen.

Flere gange i løbet af året har vi besøg af vuggestuebørn fra Midtjyllands Kristne Friskole.

Vi har et samarbejde med Lundgårdsskolen "Heartwork", som er relation mellem skolebørn og ældre.