Aktiviteter og Frivillige

Her er lidt om frivilligt arbejde, om brugerkort og hvad der sker af faste ting i huset.

Besøgshunde

Besøgshunde godkendt af Trygfonden

Pia kommer mandag på B.1 med hunden Fibi

Niels kommer på A.3 med hunden Ari, men ikke på bestemte tidspunkter

Besøgshunde godkendt af Ældresagen

Jakob kommer med hunden Luna på B.2 på tirsdage

Henriette og hendes hund Jax på B.1 - ikke bestemte tider

Anette og hunden Alvin kommer på B.3 - ikke faste tidspunkter

Hunden Ari kommer på A.3 sammen med dens ejer.

Disse besøg er til stor glæde for vores beboer

Onsdagshygge

Hver onsdag eftermiddag mødes de der har lyst, til sang og hygge i caféen kl. 13.50 - 15.30. 

Der bliver serveret kaffe og kage.

Fredagscafé

Hver fredag mødes vi caféen kl. 10.00 - 11.30. Her er der forskellig underholdning såsom bankospil og gamle film.

 

Kirke

I samarbejde med præsterne fra Baunekirken er der gudstjeneste torsdag i lige uger i caféen kl. 10.00 - 11.30.

Torsdag formiddag i ulige uge er der sang i caféen sammen med frivillige fra kirken.

Det foregår der også i huset

Periodevise aktiviteter

Forår og efterår har vi i en periode Erindringsdans 1 gang om ugen.

Flere gange i løbet af året har vi besøg af vuggestuebørn fra Midtjyllands Kristne Friskole.

Vi har et samarbejde med Lundgårdsskolen "Heartwork", som er relation mellem skolebørn og ældre.