Demensafsnit - A1 og A2

Her kan du se mere om de to demensafsnit på Fuglsangsø Centret.

A.1 og A.2 er skærmede enheder for mennesker med demens.

På A.1 er der 8 boliger og 2 aflastningspladser.

A.2 har 8 boliger for ældre med demens og 8 til udviklingshæmmede med demens.