Nyhedsbreve 2020

Alle nyhedsbreve fra 2020 kan læses her

Kære pårørende


Julegaven til os alle sammen er en lempelse af besøgsrestriktionerne, som nu giver plads til 3 nære pårørende på besøg hos vores beboere, dog højst 2 gæster ad gangen.

Det glæder vi os naturligvis over, og ser frem til en hyggelig jul, med plads til lidt mere nærvær.

Samtidig er smittesituation omkring os alvorlig, og der er grund til stor forsigtighed og omtanke i forhold til at besøge vores allersvageste ældre.

Det ansvar er vi ikke i tvivl om, at I alle er bevidste om. Vi er så tæt på målet nu med en vaccine lige om hjørnet.

For at sikre fuldt forsvarlige besøg, vil vi derfor gerne I kalder på personalet, når besøget er ved at slutte, så kommer personalet med en ren klud, som I kan aftørre overflader med.
Vi beder jer om at være omhyggelige. Kluden ligges til vask i den spand der står ved elevator/trappe.

For besøg gælder fortsat:

 • Kom kun på besøg hvis du er helt rask og uden symptomer på Covid- 19
 • Benyt Hovedindgangen. Gå direkte til den ønskede lejlighed. 
 • Mundbind/visir er påkrævet i fællesarealer, og hvis du i lejligheden ikke kan overholde 2 meters afstand til beboeren.

Navne på de 3 besøgspersoner meddeles på:

Astrid Hindhede: fugas@herning.dk eller
Lone Lei: fugle@herning.dk

Vi har også brug for, at I skriver, hvilken beboer og afdeling I er besøgende til. Tak.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og tak for det gode samarbejde i året der snart rinder ud.

Astrid Hindhede               Lone Lei
Centerleder                     Ass. centerleder

 


Kære alle!

Jeg ville så gerne, at vi kunne skrive, at der nu er åbnet for flere besøgende i beboernes lejligheder. Det er desværre ikke således.
Vi venter dog stadig på en "anke", der er sendt til ministeriet, og håber snart at høre fra dem.

Indtil vi hører nærmere, er der derfor stadig kun besøg af en og samme pårørende i beboernes hjem.
Det betyder også, at der juleaften indtil videre kan være 1 besøgende, og at aftenen skal fejres i lejlighederne.
De beboere der ikke har besøg, fejrer selvfølgelig julen sammen i fællesrummet.

Der er også mulighed for at tilmelde sig frokosten juleaftensdag, som så også vil være i lejligheden og for den ene pårørende.
Vi har brug for en tilmelding senest den 14. december kl. 12:00.

Selv om vi ikke kan have alle jeres besøg, som vi gerne ville, så juler vi alligevel her i huset.
Der dufter af småkager, som også smages til. Flere afdelinger har været på busture ud i det fri, og der kommer flere her i december.
Vi har haft besøg af et musikteater, som har opført stykket udenfor, mens beboerne fra 1 afdeling har oplevet det indenfor med høretelefoner, med lyden direkte i. Endnu en afdeling får den oplevelse i uge 50.

På fredag har vi vores traditionsrige julefrokost, hvor vi plejer at invitere pårørende. Julefrokosten holder vi alligevel, selv om vi må undvære jer pårørende. Men vi får besøg af Jakob til lidt musisk underholdning i hver afdeling.

Derudover kommer Mariann Mikkelsen tirsdag og onsdag i næste 50, hvor hun spiller og synger ½ times julekoncert i alle afdelinger.
Mariann spiller på harpe og synger smukt til. Hun er barnefødt i Tjørring, og flere af jer har måske været heldige, at høre hende.
Ellers kan hun også findes på Facebook, hvis I vil have en forsmag på, hvad beboerne kan vente sig.
Derudover vil der også være endnu et musisk indslag på et par afdelinger den 10. december.

I dag har børnene fra 2. klasse på Lundgårdsskolen været på besøg.
De har pyntet juletræerne i pavillonerne. Det har været en dejlig oplevelse, og flere af forkælelsesvennerne nød at se hinanden på afstand. Lundgårdsskolens 2. klasse er vores venner i Heartwork.

Beboerne har pyntet træerne, vi har stående i stueetagen, ligesom de selvfølgelig også hjælper til i afdelingerne.
Så alt går heldigvis ikke op i corona her på Fuglsangsø.

De bedste decemberhilsener fra
Ledelsen på Fuglsangsø Centret

 


Besøgsrestriktioner på plejecentrene i Herning Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune fra fredag den 30. oktober 2020, at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til samtlige plejecentre, der er beliggende i kommunen. Det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom / Covid-19.

Beboerne på plejecentrene har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra én nærmeste pårørende til en beboer.
Det vil sige familien vælger den, der skal være den besøgende.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i uge 44 i Herning Kommune er konstateret 71,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der lagt vægt på, at der er udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme der er beliggende i kommunen, og at minkbesætningerne ikke er slået ned.

Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på de omfattede plejecentres arealer.

Påbuddet vil løbende blive vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed og senest blive revurderet den 30. november 2020.

Venlig hilsen

Astrid Hindhede                                  Lone Lei
Centerleder                                        Ass. centerleder


Slut med besøg på plejecentre

Fra fredag den 30. oktober har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et straks forbud for besøg pga. af øget smittetal i Herning Kommune.

Dog må der komme 1 af de nærmeste på besøg.

Skal du besøge en kritisk syg, er dette selvfølgelig muligt.
Du er som sædvanlig altid velkommen til at ringe til afdelingen eller centerlederen


Med venlig hilsen

Astrid Hindhede
Centerleder
Tlf. 96 28 84 61


Kære pårørende


Det er tid til endnu en opdatering, og først kommer der lidt om corona.

Vi følger regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding om skærpede hensyn i forhold til besøg og aktiviteter.
Formålet med tiltagene er, at opretholde mulighed for at beboerne kan samles og spise sammen, og at besøg fra pårørende kan gennemføres som nu.
Det betyder desværre, at aktiviteter hvor beboere samles på tværs af enheder, og hvor frivillige hjælpere deltager bliver aflyst i de kommende uger, og formentlig resten af 2020.

For besøg af pårørende gælder fortsat:

 • Mød kun op hvis du er helt rask og uden symptomer på Covid-19.
  Overvej inden besøget, om du har været udsat for særlig smitterisiko, og derfor bør testes før et besøg. 
 • Benyt hovedindgangen
 • Sprit hænder ved ankomst og når du forlader huset igen. 
 • Gå direkte til den ønskede lejlighed. Undgå unødig berøring af overflader. Tag ikke ophold i fællesarealer. 
 • Hold afstand til andre beboere og personale.

Under besøget beder vi jer huske på sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

 • Hold 2 meter afstand til beboere. Koordiner besøgene, så I kan overholde afstandskravet. Vi anbefaler højst 2 gæster ad gangen. Hvor afstand ikke kan overholdes anvendes mundbind og handsker.
 • Vær særlig opmærksom, hvis der indgår mad og drikke, ikke at berøre hinandens service. 
 • Slut besøget af med aftørring af alle berørte overflader samt udluftning.
 • Personalet bruger nu mundbind eller visir det meste af tiden for at beskytte beboerne. Derfor beder vi også jer, om at overholde anbefalingerne.

Og nu lidt andre nyheder:

Vi holder beboermøder rundt i de fleste afdelinger i løbet af efteråret.
I den forbindelse vil vi ringe til primære kontaktperson efterfølgende, for også at følge op med jer som pårørende.
Hvis vi ikke kontakter jer, kan det være efter aftale med beboeren.

Der bliver i løbet af efteråret diverse underholdning og aktiviteter på afdelingerne, og små ture afdelingsvis ud af huset.
Vi har været på 2 dejlige ture med 2 afdelinger og flere er på vej, for dem som ikke har været afsted endnu.
Dette er muligt på baggrund af en hjælpepakke.
Ligeledes vil der fortsat være aktiviteter, sang, højtlæsning, motion, gåture mm. som altid.
Vi har i efteråret et samarbejde med børn fra Lundgårdsskolen omkring Heartwork. Hvordan det praktisk kommer til at foregå, ved vi endnu ikke, men det vil I hører mere om.

Med venlig hilsen

Astrid Hindhede                              Lone Lei
Centerleder                                    Ass. centerleder

 


Kontaktinfo

Astrid Henriette Hindhede
Centerleder
Tlf.: 96288461
Send e-mail til fugas@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.