Nyhedsbreve 2020

Du kan stadig se alle nyhedsbrevene fra 2020 her

Kære pårørende

Julegaven til os alle sammen er en lempelse af besøgsrestriktionerne, som nu giver plads til 3 nære pårørende på besøg hos vores beboere, dog højst 2 gæster ad gangen.

Det glæder vi os naturligvis over, og ser frem til en hyggelig jul, med plads til lidt mere nærvær.

Samtidig er smittesituation omkring os alvorlig, og der er grund til stor forsigtighed og omtanke i forhold til at besøge vores allersvageste ældre.

Det ansvar er vi ikke i tvivl om, at I alle er bevidste om.
Vi er så tæt på målet nu med en vaccine lige om hjørnet.

For at sikre fuldt forsvarlige besøg, har vi lagt rengøringsklude i alle lejligheder, og beder jer være omhyggelige med at tørre berørte overflader af i lejligheden efter besøg.

For besøg gælder fortsat:

 • Kom kun på besøg, hvis du er helt rask og uden symptomer på Covid- 19
 • Benyt Hovedindgangen. Gå direkte til den ønskede lejlighed.
 • Mundbind/visir er påkrævet i fællesarealer, og hvis du i lejligheden ikke kan overholde 2 meters afstand til beboeren.

Navne på de 3 besøgspersoner meddeles på:
Mail: kaglr@herning.dk eller SMS: 22530429

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og tak for det gode samarbejde i året der snart rinder ud.

Lene Ravnholt
Centerleder


Kære beboere og pårørende

December nærmer sig, og vi er i fuld gang med juleforberedelserne.
Også i år bliver der gjort lidt ekstra ud af juleaften og nytårsaften på Kastaniegården.
Beboere og personale spiser sammen begge aftner fra kl. 17.00. og hygger sig med godter og dans om juletræet.

Beboere som ikke er på døgnkost kan tilmeldes fællesspisning. Pris 175 kr. juleaften. Pris 160 nytårsaften.

I år kan vi desværre ikke invitere pårørende med til fællesspisningen pga. corona-restriktionerne.
Hvis I ønsker at spise julemiddag sammen med jeres beboer i lejligheden, kan I bestille maden hos os.
I skrivende stund ved vi ikke hvor længe det nuværende besøgsforbud kommer til at gælde.

Af hensyn til planlægning vil vi gerne vide hvilke beboere, der planlægger at være ude af huset juleaften.
Vi anmoder om, at de beboere, som skal i byen Juleaften, bliver hentet senest kl. 16.30, af hensyn til forløbet af Juleaften på Kastaniegården


Med venlig hilsen
personalet Kastaniegården

Tilmelding til juleaften og nytårsaften på Kastaniegården senest 10. december 2020
Meget gerne på mail: kaglr@herning.dk eller sms 22530429.


Kære pårørende

Her er lige lidt mere tekst omkring besøgsrestriktionerne på plejecentrene i Herning Kommune.

Følgende påbud er modtaget fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Herning Kommune fra fredag den 30. oktober 2020, at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til samtlige plejecentre, der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19

Beboerne på plejecentrene har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra én nærmeste pårørende til en beboer. 
Det vil sige familien vælger den, der skal være den besøgende.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i uge 44 i Herning Kommune er konstateret 71,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Endvidere er der lagt vægt på, at der er udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i kommunen, og at minkbesætningerne ikke er slået ned.

Besøgsforbuddet omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på de omfattede plejecentres arealer.
Påbuddet vil løbende blive vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed og senest blive revurderet den 30. november 2020.

Vi håber naturligvis, at besøgsrestriktionerne ophæves hurtigst muligt.
Personalet har stor fokus på aktiviteter for beboerne.
Vi har sat gang i juleforberedelserne, både med pyntning og bage projekter. De fleste af aktiviteterne foregår i mindre grupper, og vi oplever at mange beboere har rigtig meget glæde af samvær og fællesskab med hinanden i øjeblikket.

Spørgsmål og undren er som altid velkomne.

Venlig hilsen

Lene Ravnholt
Centerleder

Tlf. 22530429
Mail: kaglr@herning.dk


Slut med besøg på plejecentre

Fra fredag den 30. oktober har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et straks forbud for besøg pga. af øget smittetal i Herning Kommune.

Dog må der komme 1 af de nærmeste på besøg.

Skal du besøge en kritisk syg, er dette selvfølgelig muligt.
Du er som sædvanlig altid velkommen til at ringe til afdelingen eller centerlederen


Med venlig hilsen

Lene Ravnholt Nielsen
Centerleder
Tlf. 96 28 54 71


Kære pårørende

Det er tid til endnu en opdatering omkring corona forholdsregler.
Vi følger regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding om skærpede hensyn i forhold til besøg og aktiviteter på Kastaniegården.

Formålet med tiltagene er, at opretholde mulighed for, at vores beboer kan samles og spise sammen, og at besøg fra jer som pårørende kan gennemføres som nu.
Det betyder desværre, at aktiviteter hvor beboere samles, og hvor frivillige hjælpere deltager bliver aflyst i de kommende uger, og formentlig resten af 2020.

For besøg af pårørende gælder fortsat:

 • Mød kun op, hvis du er helt rask og uden symptomer på Covid-19. Overvej inden besøget, om du har været udsat for særlig smitterisiko, og derfor bør testes før et besøg.
 • Benyt hovedindgangen. 
 • Sprit hænder ved ankomst og når du forlader huset igen.
 • Gå direkte til den ønskede lejlighed. Undgå unødig berøring af overflader. Tag ikke ophold i fællesarealer. 
 • Hold afstand til andre beboere og personale.

Under besøget beder vi jer huske på sundhedsstyrelsens anbefalinger:

 • Hold 2 meter afstand til beboere. Koordiner besøgene, så I kan overholde afstandskravet. Vi anbefaler højst 2 gæster ad gangen.

Hvor afstand ikke kan overholdes anvendes mundbind og handsker.

 • Vær særlig opmærksom hvis der indgår mad og drikke, ikke at berøre hinandens service.
 • Slut besøget af med aftørring af alle berørte overflader samt udluftning.

Spritklude, handsker, mundbind m.m. findes på alle gangene.


Spørgsmål, undren og ideer er som altid velkomne.

Med venlig hilsen

Lene Ravnholt
Centerleder


Kære pårørende

Hverdagen begynder at indfinde sig igen på Kastaniegården. Personalet har afviklet ferie, og er efterhånden ved at vende tilbage.

Efter en lang nedlukningsperiode, begynder vi nu igen, at invitere frivillige, og starter derfor op igen med gudstjeneste om tirsdagen, skubbehold og mandeklub.
Vennekredsen har søgt midler, som de har indkøbt en elcykel til 2 personer for. Vi glæder os meget til at tage den i brug. Den vil også være tilgængelig til jer pårørende, hvis I har lyst til at cykle en tur med en beboer.

Og hvor er det dejligt, at i er tilbage igen som en naturlig del af livet på Kastaniegården. Vi håber selvfølgelig, at vi undgår endnu en nedlukning.

Smittetallene i omkring liggende kommuner er bekymrende. Derfor beder vi også jer være særligt opmærksomme på afstands- og hygiejnekrav.

Hvis du bor eller færdes i områder, hvor der er højt smittetal, beder vi dig overveje nøje om et besøg på Kastaniegården kan udsættes, eller om du kan lade dig teste før besøg.

Vi minder om, at afstandskrav til beboere på plejecentre er 2 meter. De betragtes som risiko borgere. 
Der ligger mundbind på gangene, som kan bruges, hvis afstanden ikke kan overholdes.

Det gælder derfor også fortsat, at vi anbefaler få gæster ad gangen, og at I som besøgende rengør berørte overflader, inden I forlader lejligheden.

Aktivitetscentret åbner igen

Centret som ligger i tilknytning til plejecentret åbner igen for aktiviteter for pensionister ude fra byen. Indgang ud mod Skolegade er derfor forbeholdt aktivitetscentrets brugere.

Det betyder at indgang til plejecentret forsat kun vil være via hovedindgangen ved den runde P-plads.

Fortsat god sommer til alle


Kontaktinfo

Plejecenter Kastaniegården
Skolegade 5
7490 Aulum
Tlf.: 96285472

Lene Ravnholt Nielsen
Centerleder
Tlf. 22530429
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail