Dagligdagen på Lind Plejecenter

Her kan du læse mere om, hvad du kan glæde dig til, når du bor på Lind Plejecenter.

Du kan se frem til:

  1. En hverdag, der tager afsæt i din tidligere tilværelse.
  2. Fleksible løsninger og åbenhed for forandringer.
  3. Du kan bevæge dig mellem din egen bolig, fællesarealerne og ud af huset (på ture med vores bus) eller til Aktivitetscentret, der ligger i samme bygning.
  4. Du kan vælge at spise i din bolig eller sammen med andre beboere i spisestuen.
  5. Du bestemmer selv din dagsrytme, hvornår du står op og går i seng. Du deltager i de aktiviteter, som du har lyst til.
  6. Du får hjælp af faglig dygtigt personale, der har fokus på at yde en særlig indsats.
  7. Vi får børn på besøg hver uge, det giver liv og glæde.
  8. Når du vælger at bo på Lind Pleje- og Aktivitetscenter, vælger du et sted med tryghed, nærvær og kærlig omsorg.

Leve og bo betyder, at du skal leve det hverdagsliv, som du ønsker og har lyst til.

Sammen med din familie og frivillige på Lind Plejecenter har vi fokus på din livskvalitet.

Vi støtter op om dine kræfter og din energi med tryghed, nærvær og omsorg.

Herning Kommune har i samarbejde med pårørende, frivillige, borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere udarbejdet en Værdighedspolitik.

Læs om Værdighedspolitikken.

Vores vision er, at alle borgere har lige adgang og mulighed for sundhed, trivsel og et godt liv.

Læs om Sundhedspolitikken.


Vi ser frem til et godt samarbejde med jer. Vi ønsker åbenhed og ærlighed, at I siger til, hvis der er noget I undrer jer over, eller hvis I har forslag til forbedringer.

Vi vender altid de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familie-medlem.
Medindflydelse og dialog med jer som familie er vigtige værdier hos os.

Sådan samarbejder vi med familien på Lind Plejecenter. 

Vi mødes 2 gange årligt til hyggelige familieaftener sammen med dig, din familie, personale og ledelse.
Vi taler om dagligdagen, samarbejdet og kommende aktiviteter.
I får muligheden for, at lære andre familier at kende og skabe nye netværk.

Du kan læse referater fra møderne under de respektive bo enheder, under afsnittet familie og pårørende.


Eden principper
På Lind Plejecenter arbejder vi med de principper, som ligger i The Eden Alternative, som er en alternativ omsorgsterapi.
Her er det beboernes ønsker og behov, som kommer i første række og bestemmer hverdagen.
Det betyder, at vi arbejder henimod en hjemlig atmosfære, med børn på besøg, man kan holde dyr, passe grønne planter eller gå tur i en fantastisk have med masser af små hyggelige oaser.
Vi vil gøre alt for at modgå ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. 

Vision
Vores vision er, at være et åbent plejecenter og visionen harmonerer helt i tråd med Eden tankegangen, derfor er det vores ønske at blive et registreret  Eden hjem.

Varmeundersøgelse
At blive registret kræver, at vi indsamler viden og data, for at kunne beskrive virkningen efterhånden. Derfor har vi sendt spørgeskemaer ud til beboerne, familierne samt personalet.
Vi bearbejder svarene og undersøger, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med værdierne.
Der ligger et stort arbejde i, at ændre en kultur fra institution til hjem.

Netværk
Når vi bliver registreret, bliver vi automatisk en del af både et dansk og et internationalt netværk af plejehjem.

Støtte fra
Registreringen som Eden hjem kræver desuden involvering og støtte fra politikere, forvaltningen, chefen, Ældreråd, Seniorråd, medarbejdere, beboere og deres familier.
Alle parter har udvist stor interesse og opbakning i Eden arbejdet.

Eden registrering den 6. juni 2019
Vi har været undervejs siden 2014, hvor vi har arbejdet på at blive et åbent plejecenter. Vi har samarbejdet med lokalsamfundet, frivillige, skoler, børnehaver, foreninger og forretninger.
Samtidig med har vi arbejdet målrettet med Eden missionen, for at forbedre oplevelsen af trivsel og velvære hos beboerne og deres familier.

Livet er værd at leve på Lind Plejecenter
Vi har og vil have evigt fokus på, at livet er værd at leve.
Et meningsfyldt hverdagsliv for alle beboerne. 

Du kan læse mere om Eden filosofien her.


Plejecenteret har åbnet alle dage fra kl. 7-19, herefter kan man ringe på dørene.

Måltider

Din familie har mulighed for at spise med og få kaffe, tilmelding og betaling til personalet. Du bestemmer selv, om du vil spise i din lejlighed eller i den fælles spisestue.
Tidspunkter for måltiderne kan variere efter dagens aktiviteter.

Måltider    Tidspunkt
Morgenmad  Kl. 08.00 - 10.00
Frokost Kl. 12.00 - 13.00
Kaffe Kl. 14.30 
Aftensmad Kl. 18.00
Aftenskaffe Kl. 20.00

Lind Plejecenter er en røgfri arbejdsplads og medarbejdere som arbejder i privat bolig, er beskyttet mod passiv rygning.
Du må ryge i din lejlighed, når medarbejderen ikke arbejder i din lejlighed.

Herning Kommunes rygepolitik er udarbejdet på baggrund af Lov om røgfri miljøer pr. 15. august 2012, samt Herning Kommunes Sundhedspolitik.

Herning kommune ønsker en sund og røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Læs om Herning Kommunes rygepolitik.

Læs om Herning Kommunes sundhedspolitik.

 


 

Kontaktinfo

Lene Maul
Lind Plejecenter, Leder (1045540)
Tlf.: 96288701
Send e-mail til lidle@herning.dk

Inger Margrethe Skaaning Andersen
Lind Plejecenter, Leder (1045540)
Tlf.: 96288731
Send e-mail til lidis@herning.dk

Aase Merete Jonassen
Lind Plejecenter, Leder (1045540)
Tlf.: 96288711
Send e-mail til lidaa@herning.dk

Birgit Marie Dybendal Skov
Lind Plejecenter, Leder (1045540)
Tlf.: 96288721
Send e-mail til lidbz@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.