Familie og pårørende på Lind Plejecenter

Du kan læse referater og se billeder fra bo enhederne

Få nyhederne direkte

Har du lyst til at følge med i, hvad der sker hos os, kan du få en mail, når der er nyheder.

Tilmeld dig abonnement til Lind Plejecenter.

Her kan du se alle aktuelle nyheder fra Lind Plejecenter.

  • Familieaften på Lind Plejecenter er desværre aflyst på grund af COVID-19.
    Vi arbejder på at nytænke samarbejdet med beboernes familier. Vi passer på hinanden og samarbejdet skal være Corona sikkert

  • Lind Plejecenters 7 års fødselsdag 1. maj 2020 afholdes i huset, desværre uden besøg på grund af COVID-19

  • Skt. Hans aften den 23. juni 2020

  • Udflugt Vesterhav august 2020

  • Sommerhus for beboere uge 36 2020

  • Høstfest september 2020

  • Julefrokost december 2020

 


Alle beboere har mulighed for at få 30 minutters ekstra tid pr. uge til en ønsket aktivitet eller oplevelse.

Tiden kan anvendes til evt. sociale aktiviteter, gåture, indkøb eller andet efter beboerens ønske.

Det er muligt at spare ekstra tid op, så det bliver muligt med sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Har du spørgsmål vedrørende klippekort, kan du henvende dig til personalet på boenheden.


Tilsynet har fokus på, hvordan vi inddrager og samarbejder med beboerens familie.

Udover samarbejdet, ser tilsynet på, hvordan vi arbejder med kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Tilsynet vurderer at Lind Plejecenter indrager familiens viden og erfaring på tilfredsstillende vis.
Samtidig anser tilsynet, at vi samarbejder bredt tværfagligt og at vi gør et tilfredsstillende arbejde, for at skabe kontinuitet i plejen.

Vi gør alt, det vi kan, for at afklare, hvad beboeren og familien oplever som vigtige beslutninger, at blive inddraget i.

I de situationer hvor beboeren ikke kan udtrykke sine ønsker, i forhold til hvad familien skal inddrages i af vigtige beslutninger, er vi særlige opmærksomme på at tale med beboerens familie.

Alle aftaler bliver bekræftet i CURA under borgeraftaler og drøftes løbende med beboer og familie.

Tilsyn 2019 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.


Kontaktinfo

Lene Maul
Gruppeleder
Tlf.: 96288701
Send e-mail til lidle@herning.dk

Aase Merete Jonassen
Gruppeleder
Tlf.: 96288711
Send e-mail til lidaa@herning.dk

Birgit Marie Dybendal Skov
Gruppeleder
Tlf.: 96288721
Send e-mail til lidbz@herning.dk

Lene Holmberg Andersen
Gruppeleder
Tlf.: 96288731
Send e-mail til lidla@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.