Familie og pårørende på Lind Plejecenter

Du kan læse referater og se billeder fra bo enhederne

Få nyhederne direkte

Har du lyst til at følge med i, hvad der sker hos os, kan du få en mail, når der er nyheder.

Tilmeld dig abonnement til Lind Plejecenter.

Her kan du se alle aktuelle nyheder fra Lind Plejecenter.

Familieaften på Lind Plejecenter

Sæt kryds i din kalender, vi har planlagt familieaften i foråret på boenhederne.

A stuen    21. maj  Kl. 17.30 - 21.00
A 1. sal   14. maj  Kl. 17.30 - 21.00
B stuen   23. maj   Kl. 17.00 - 20.00
B 1. sal   9. maj  Kl. 17.30 - 21.00

Lind Plejecenters 6 års fødselsdag 1. maj 2019

Frivillige afholder olympiade dato kommer

Havefest Eden registrering den 6. juni 2019

Skt. Hans aften den 23. juni 2019 - båltale ved Ulrik Hyldgaard Formand for Byplanudvalget

Udflugt vesterhav 22. august 2019

Sommerhus for beboere uge 36 2019

Høstfest den 19. september 2019

Julefrokost den 12. december 2019

 


Alle beboere har mulighed for at få 30 minutters ekstra tid pr. uge til en ønsket aktivitet eller oplevelse.

Tiden kan anvendes til evt. sociale aktiviteter, gåture, indkøb eller andet efter beboerens ønske.

Det er muligt at spare ekstra tid op, så det bliver muligt med sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Har du spørgsmål vedrørende klippekort, kan du henvende dig til personalet på boenheden.


Tilsynet har fokus på, hvordan vi inddrager og samarbejder med beboerens familie.

Udover samarbejdet, ser tilsynet på, hvordan vi arbejder med kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Tilsynet vurderer at Lind Plejecenter indrager familiens viden og erfaring på tilfredsstillende vis.
Samtidig anser tilsynet, at vi samarbejder bredt tværfagligt og at vi gør et tilfredsstillende arbejde, for at skabe kontinuitet i plejen.

Vi gør alt, det vi kan, for at afklare, hvad beboeren og familien oplever som vigtige beslutninger, at blive inddraget i.

I de situationer hvor beboeren ikke kan udtrykke sine ønsker, i forhold til hvad familien skal inddrages i af vigtige beslutninger, er vi særlige opmærksomme på at tale med beboerens familie.

Alle aftaler bliver bekræftet i CURA under borgeraftaler og drøftes løbende med beboer og familie.

Tilsyn 2019 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.


Kontaktinfo

Lene Maul
Gruppeleder
Tlf.: 96288701
Send e-mail til lidle@herning.dk

Inger Margrethe Skaaning Andersen
Gruppeleder/Sygeplejeansvarlig
Tlf.: 96288731
Send e-mail til lidis@herning.dk

Aase Merete Jonassen
Gruppeleder
Tlf.: 96288711
Send e-mail til lidaa@herning.dk

Birgit Marie Dybendal Skov
Gruppeleder
Tlf.: 96288721
Send e-mail til lidbz@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.