Familie og pårørende på Lind Plejecenter

Du kan læse referater og se billeder fra bo enhederne

Få nyhederne direkte

Har du lyst til at følge med i, hvad der sker hos os, kan du få en mail, når der er nyheder.

Tilmeld dig abonnement til Lind Plejecenter.

Her kan du se alle aktuelle nyheder fra Lind Plejecenter.

  • Påskefrokost

  • Lind Plejecenters 8 års fødselsdag 1. maj 2021 

  • Skt. Hans aften den 23. juni 2021

  • Udflugt Vesterhav august 2021

  • Sommerhus for beboere uge 36 2021

  • Høstfest september 2021

  • Familieaftner
  • Julefrokost december 2021

 


I Herning kommune har Social og Sundhedsudvalget vedtaget en pårørende strategi, som handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Læs mere om pårørendestrategien.

Læs mere om vores arbejde som demensvenlig kommune.

Samarbejde med familier på Lind Plejecenter

Vi er på Lind Plejecenter meget optaget af at samarbejdet med familier og pårørende opleves som givende og velfungerende til beboernes bedste. 

Vi opfordrer til, at I til enhver tid kan henvende jer til os på Lind Plejecenter, I er meget velkomne til at møde op personligt, ringe eller sende os en mail. 

Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning, og vi aftaler herefter et hurtigt møde med centerleder/gruppeleder. På mødet viser vi vores dejlige hjem frem og informerer om vores værdier.

I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt. Vi arbejder med at inddrage jer i de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
Vi støtter og vejleder jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.

Indflytningssamtale

Vi holder en samtale i løbet af de første 14 dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen, her snakker vi om de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.

Under samtalen vil vi spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familieaften

Vi har indtil Corona stødte til af holdt familie aftner på hver bo enhed. Så snart at vi må invitere og være flere deltagere sammen inviterer vi igen. 
På familieaftner får I information om nye politiske målsætninger og tiltag.

Vi taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter.

I er velkomne til at komme med jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på familieaftenerne.
I får mulighed for at skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter 

I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres familiemedlem i bo enhedernes sociale eller kulturelle aktiviteter. 

I er ligeledes altid velkomne til, at deltage i plejecenterets frivillige arbejde eller høre mere om Vennekredsens støtte og bidrag.


Alle beboere har mulighed for at få 30 minutters ekstra tid pr. uge til en ønsket aktivitet eller oplevelse.

Tiden kan anvendes til evt. sociale aktiviteter, gåture, indkøb eller andet efter beboerens ønske.

Det er muligt at spare ekstra tid op, så det bliver muligt med sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Har du spørgsmål vedrørende klippekort, kan du henvende dig til personalet på boenheden.


Kontaktinfo

Lene Maul
Gruppeleder
Tlf.: 96288701
Send e-mail til lidle@herning.dk

Aase Merete Jonassen
Afdelingsleder
Tlf.: 96288711
Send e-mail til lidaa@herning.dk

Birgit Marie Dybendal Skov
Afdelingsleder
Tlf.: 96288721
Send e-mail til lidbz@herning.dk

Lene Holmberg Andersen
Afdelingsleder
Tlf.: 96288731
Send e-mail til lidla@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.