A 1. sal på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer

Ugentlige aktiviteter på A 1. sal

Ugentlige aktiviteter

Ugedage

Aktivitet

Mandag Besøg af 3. klasse Lind skole
Tirsdag Besøg af 6. klasse Lind skole i ulige uger
Onsdag

Leif cykler
Bankospil hver 14. dag i lige uger

Gudstjeneste med fælles kaffe hver 14. dag i ulige uger

Torsdag

Beboermøde

Brunch

Lindholm orkester spiller i cafeen en gang hver måned kl. 19.00

Fredag

Salmesang for demente hver 14. dag i lige uger kl. 10 - 11

Dans i cafeen sidste fredag i hver måned kl. 10.30 - 11.15

 

Busture 1-2 dage hver måned til spændende oplevelser for beboerne

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker bo enhedens måneds aktivitets liste tilsendt via mail.