A 1. sal på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer

Referat fra familieaften A 1. sal 28.11.2018

Der bydes velkommen og Gundi Halfmann orienterer:

Skole samarbejde
Vi glæder os over et godt samarbejde med 2. klasse og Belinda, som er lærer på Lind skole.
Eleverne kommer hver onsdag formiddag. De synger og spiller på de nye instrumenter, skriver breve, læser højt for beboerne, tegner sammen, bygger Lego, spiller spil og meget andet. 
I seneste besøg såede elever og beboere blomsterfrø, som de sammen skal passe.
Samarbejdet med børnene er meget givende, gensynsglæden er stor både for beboerne og børnene og det er en stor succes for alle parter.
Læs evt. mere om HeartWork samarbejdet på hjemmesiden.

Faste aktiviteter
Vi plejer vores faste aktiviteter som bankospil, gudstjeneste, cykelture, musikeftermiddage, besøg af børnehaven, busture m.m.

Haven
Haven er ved at være færdig anlagt. Haven er indhegnet og er dermed et trygt sted at færdes. Der er anlagt stier, hvor både rollator og kørestole kan køre. Der bliver sat bænke op, hvor beboeren kan tage et lille hvil i haven og nyde en kop kaffe. Haven bliver flittigt benyttet.

Eden filosofien
Vi har uddannet 30 nøglemedarbejdere, som skal være kulturbærere i forhold til projekt Eden.
Vi arbejder på blandt andet på at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos plejehjemsbeboere. Samarbejdet med skolebørnene samt øvrige aktiviteter falder i god tråd med projekt Eden.
Til efteråret arbejder vi videre med Eden, vores mål er at blive et registreret Eden hjem i løbet af de næste 2-3 år.
Det medfører at vi får en form for vejviser fra Eden Danmark, som vi arbejder med for at opnå  en registrering. Eden kræver at vi fastholder det hjemlige og personlige præg, og at vores fællesskab med beboerne er ligeværdigt.
Et sted hvor alle kan trives, og hvor ingen er ramt af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Leve bo køkken
Køkkenerne er ombygget og blev taget i brug til tiden den 1. januar. Det har været nyt at lave maden fra begyndelsen, for os alle, og nu har vi overstået begynder vanskelighederne og nyder, at vi kan lave vores egen mad, det er en fornøjelse at kunne dufte maden på gangen.

Ældrerådet
Niels Hedegaard fra Ældrerådet berettede om rådets arbejde og de emner man drøfter i ældrerådet.

Vennekreds
Susanne Pedersen informerer om arbejdet i Lind Plejecenters Vennekreds, og opfordrer til, at støtte en god sag.

5 års fødselsdag
Lind Plejecenter har netop afholdt femårs fødselsdag, med masser af hygge, god mad og dagmartærte.

Huslæge
Vi arbejder på tiden med at tilknytte en fast læge til huset, det bliver Ida Veng-Christensen, som er medindehaver af lægepraksis Lind Lægehus.
Vi vil informere mere uddybende, når vi påbegynder samarbejdet med huslægen.
Vi glæder os og ser frem til en fast tilknyttet læge, som klart vil skabe en bedre kvalitet for beboerne samt øge trygheden ved at kende huslægen.

Samarbejdet med huslægen forudsætter en samtale og accept fra beboeren og familien.

Tilsyn
Kvaliteten af plejen, arbejdsmiljøet i huset, hygiejnen i køkkenet bliver jævnligt kontrolleret på Lind Plejecenter og de er alle uden bemærkninger, hvilket vi alle er stolte af, da det har stor betydning for os alle.

Opkvalificering af personalet
I den kommende tid vil I opleve, at personalet er meget på kursus og at personalet begynder at bruge Tablets. Herning Kommune har valgt et nyt omsorgs system og et nyt fælles sprog, dette for at sikre en ensartet kommunikation i sundhedsvæsen.

Fonde
Vi søger kontinuerligt fonde med det formål for øje, at det kan bidrage til at øge demens venligheden yderligere. Desuden har ældreministeriet udlagt en pulje til mere livskvalitet for beboerne, hvor vi har mulighed for at invitere beboerne ud af huset. Sidste år blev beboerne inviteret på julemiddag og koncert med Julie Berthelsen på Herning Kongrescenter, det var en stor oplevelse for alle beboerne. Vi ser frem til at modtage midler.

Aktiviteter og frivillige
Vores hus summer af liv og glæde. Både de frivillige og personalet gør alt for at beboerne får nogle gode oplevelser.
En stor tak til alle!

Børn i huset
Børnene som løber igennem huset skaber en special stemning og takket være Belinda, har nogle vores beboere fået en forkælelses makker. Belinda ligger et stort flot arbejde i at skabe gode relationer mellem børn og beboere, til glæde for alle parter.

Spørgsmål eller undren?
Er der noget i undrer jer over?
Tænker I over hvorfor vi gør som vi gør?
Tøv ikke kom og få en snak med os, I er altid velkommen!

Som afslutning mange tak for alle smil og hilsner I kommer med.

Det betyder meget for os med et godt samarbejde.

Centerleder Gundi Halfmann

Tak til alle for en rigtig god aften!