A stuen på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer

Ugentlige aktiviteter på A stuen

Ugentlige aktiviteter
Ugedage Aktiviteter
Mandag Besøg af 3. klasse Lind skole
Tirsdag

Skubbehold

Besøg af 6. klasse i ulige uger

Onsdag

Mandeklub kl. 11.30

Bankospil hver 14. dag i lige uger

Gudstjeneste med fælleskaffe hver 14. dag i ulige uger

Torsdag

Beboermøde

Brunch

Cykeltur med Bjarne

Lindholm orkester spiller i cafeen en gang hver måned kl. 19.00

Fredag

Salmesang for demente hver 14. dag i lige uger kl. 10 - 11

Dans i cafeen sidste fredag i hver måned kl. 10.30 - 11.15

 

Busture 1-2 dage hver måned til spændende oplevelser for beboerne.

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker bo enhedens månedlige aktivitetsliste tilsendt via mail.