A stuen på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer

Ugentlige aktiviteter på A stuen

Ugentlige aktiviteter
Ugedage Aktiviteter
Mandag Besøg af 3. klasse Lind skole
Tirsdag

Skubbehold

Besøg af 6. klasse i ulige uger

Onsdag

Mandeklub kl. 11.30

Bankospil hver 14. dag i lige uger

Gudstjeneste med fælleskaffe hver 14. dag i ulige uger

Torsdag

Beboermøde

Brunch

Cykeltur med Bjarne

Lindholm orkester spiller i cafeen en gang hver måned kl. 19.00

Fredag

Salmesang for demente hver 14. dag i lige uger kl. 10 - 11

Dans i cafeen sidste fredag i hver måned kl. 10.30 - 11.15

 

Busture 1-2 dage hver måned til spændende oplevelser for beboerne.

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker bo enhedens månedlige aktivitetsliste tilsendt via mail.

Familieaften A stuen 6.12.2018

Lene Maul byder velkommen og orienterer

Tak til jer alle, som deltager i aften, vi sætter stor pris på jeres tilslutning.
Der er sket meget siden sidste familieaften i foråret og jeg vil fortælle lidt om hverdagen på Lind Plejecenter.

HeartWork - skolesamarbejde

Vi glæder os hver uge, til et fantastisk samarbejde med 3. klasse og lærer Belinda Hornshøj.
Hver 2. tirsdag kommer 6. klasse, sammen med klasse lærer Trine. 

3. klasse kommer hver mandag formiddag og klassen har hver gang forberedt, hvad de skal lave. De synger, spiller, skriver breve, læser højt for beboerne, tegner sammen, bygger Lego, spiller spil og meget andet. 

Belinda Hornshøj har på baggrund af samarbejdet med Lind Plejecenter startet projektet HeartWork, hvilket betyder social innovation i folkeskolen i samarbejde med plejehjem.
Det handler om relationer mellem generationer.

Belinda er med til at udvikle, hvordan relationer forbedrer livet for børn og unge.
D. 17.12.2018 får vi besøg af Belinda Hornshøj, Direktøren for Børn og Unge Louise Maria Raunkjær, samt udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget Dorte West, som gerne vil se og høre om HeartWork i praksis.
Vi oplever, at samarbejdet er en stor succes, det bliver altid en dejlig dag, når børn og beboere viser gensynsglæde og nyder hinandens selskab.

Faste aktiviteter

Ud over besøg fra Lind skole, har vi bo enhedens faste aktiviteter som bankospil, gudstjeneste, cykelture, musikeftermiddage, besøg af børnehaven, busture m.m. i samarbejdet med frivillige.

Eden

Vi arbejder målrettet mod en registrering som Eden plejehjem til juni 2019.

Gundi informerer:

Årstidens fester

Året igennem har vi afholdt årstidens fester, 5 års fødselsdagen, sommer festen med dejlig musik og pølsevogn, Sankt Hans festen med båltaler Ingelise Sander, samt den hyggelige høstfest med en lækker 3 retters middag.

Sommer udflugten blev aflyst, idet vi havde for få tilmeldinger, men en lille gruppe beboere tog på en mindre udflugt til Givskud zoo.

Kommunalt tilsyn

Tilsynet fra kommunen kommer på et opfølgningsbesøg i januar 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Ud over kommunens tilsyn, får vi besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, som er et uvildigt tilsyn, der skal hjælpe med læring og udvikling af kvalitet på plejehjem.

Nyt omsorgssystem og Cura

Siden september har I nok bemærket, at medarbejderne har været meget optaget af, at anvende og benytte tablets. Alle medarbejdere har lært et nyt omsorgssystem og sprog at kende.
Det har været en benhård proces, men vi er kommet godt i mål og jeg tænker, at det meget hurtigt bliver en naturlig del af vores hverdag.

Samarbejde med tandplejen

Lind Plejecenter og Herning Kommunes tandpleje, har indgået et samarbejde om at øge tandsundheden hos ældre beboere.
Projektet "Sammen bevarer vi tænder" begynder i januar 2019 og flere medarbejdere får undervisning om sundhedsfremme og forebyggelse ved en tandplejer.

En sund mund er nødvendigt for at tygge, smage og tale, samtidigt med at det medfører livskvalitet.
Alle beboere tilbydes gratis deltagelse i projektet, som varer i ca. 6 måneder. Hver bo enhed uddanner en tandfe som vi have fokus på "Sammen bevarer vi tænder".

Demens haven

Der er sket mange forandringer i plejecenterets have, vi har fået en dejlig varieret have med bålhytte, pavilloner, små og store oaser, og som vi allerede kan se, er til stor glæde for beboere, familier og børn.
Vi har udnyttet midlerne fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen til en stor forskønnelse af haven ved Lind Plejecenter.

I har måske allerede bemærket den nye legeplads og beboere som kan nyde en kop kaffe i den romantiske hytte.
Desuden kan beboerne nu tage sig en lille frisk gå tur efter mørkets frembrud, idet vi har fået belysning på alle gangstier.
I november blev bålhytten indviet med et festligt rejsegilde, næsten alle beboere deltog og fik serveret varme grillpølser med brød.
Bålhytten indrettes med huggeblok, økse, søm med mere og dermed er der mulighed for aktiviteter for især mandlige beboere.

Legepladsen kan benyttes af beboernes familie med børn, skolebørn og andre besøgende. Legepladsen er bygget ud fra ideen om, at børn leger og beboeren kan se på eller de kan lege sammen.

Det var fantastisk, at se alle beboerne nyde hyggeligt samvær og en festlig dag i haven i november.

Arbejdet med Demenshaven afsluttes den 1.12.2018

Aktiviteter for mænd

Rene, en medarbejder fra A stuen, har fået 5 timer pr. uge til samvær for mænd. Mænd er sammen på en anden måde og vil gerne udføre konkrete aktiviteter som eksempelvis små opgaver for pedellen, lige nu pyntes der op med gran guirlander.
Rene er i gang med uddannelsen Marte Meo. Marte Meo er en metode, der bruger video til at analysere samspillet mellem mennesker og formålet er at skabe anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation.

December hygge

Vi hygger hver dag i december måned, med forskellige oplevelser som pakke legen, en tur til herningcenteret, en bustur igennem gågaden, flere frivillige bager småkager sammen med beboerne.

Den 1. december er der julemarked på Lind Aktivitetscenter.
Byens borgerforening, kirke, plejehjem og aktivitetscenter står bag boder med salg af dekorationer og juletræer. Julemanden og luciaoptoget spreder julehyggen og eftermiddagen afsluttes med, at juletræet tændes på Lind torv.

Den 24. december afholdes gudstjeneste kl. 11.00 og alle er velkommen.

Eden filosofien på Lind Plejecenter - en kulturforandring

Vi har de seneste 2 år arbejdet med Eden filosofien "En bedre hverdag til beboeren på plejecenter" og vi har uddannet 36 nøglemedarbejdere i Eden tankegangen. Eden tankegangen er en anerkendt metode, som har fokus på at livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje.
Vi vil udfordre de tre plager som ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Dette indebærer, at vi involverer børn og dyr og at vi er sammen med beboerne med hjertet.
Eden metoden stemmer meget overens med Lind Plejecenters værdigrundlag og det åbne plejecenter.

Vi arbejder nu målrettet hen imod en registrering som Eden plejecenter, hvilket kræver en certificering. Certificeringen kræver flere undersøgelser af kulturen på Lind Plejecenter. Vi skal blandt andet udføre en Varmeundersøgelse.
Varmeundersøgelsen indeholder spørgeskemaer til henholdsvis beboere, medarbejdere og familier. Spørgsmålene drejer sig om de forskellige parters oplevelse af hverdagslivet.
Alle familie får udleveret et spørgeskema, som skal afleveres retur inden den 15. december 2018.

Forbedringer

Hvis I har forslag til ændringer eller undres I over vores måde at gøre tingene på, håber vi, at I vil dele jeres tanker med os.

Vennekredsen

Ulla giver en beretning om Vennekredsens arbejde, bl.a. at søge om midler hos fonde, til at glæde beboernes hverdag.

Ulla nævner i den forbindelse sin fornøjelse over at se, at beboerne nyder de ugentlige cykelture rundt i Lind. Cyklerne er netop en gave fra Vennekredsen.

Beboernes sommerhus tur giver hvert år anledning til en dejlig anderledes oplevelse ved Vesterhavet og Vennekredsen vil gerne sikre sommerhus turen fremover.
Vennekredsen overrækker en kuvert med 500 kr. til hver bo enhed. Pengene kan bruges til julehygge, godter og dekorationer.

Midlerne fra Vennekredsen går udelukkende til gode formål og alle opfordres til at melde sig ind i Vennekredsen.  

Hverdagen er værd at leve på Lind Plejecenter

Som afslutning vil jeg gerne takke både personalet samt alle frivillige hjælpere, som er medvirkende til, at hverdagen er værd at leve på Lind Plejecenter.

I fællesskab gør vi alt, hvad vi kan for at skabe trivsel og velvære hos beboerne på Lind Plejecenter.

 

Husk at I altid kan tilmelde jer nyheder fra Lind Plejecenters hjemmeside her: Læs nyheder fra Lind Plejecenter

Tak Gundi Halfmann

Referat fra familieaften A stuen 24. maj 2018

Gruppeleder Lene bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

Det var det dejligste sommer vejr, da vi traditionen tro mødtes til en meget hyggelig familieaften. Der blev serveret lækker grillmad, samt is med danske jordbær.

Lene berettede om sommerens mange aktiviteter, som foregår udendørs i det dejlige varme vejr.
Vi spiser de fleste måltider, i vores nye dejlige grønne oase af have. Mange af beboerne sætter stor pris på at gå små ture i haven eller bare at sidde og nyde de smukke blomster ved det nye lysthus.

Cykelture
Hver tirsdag kommer skubbeholdet og tilbyder gåture og Bjarne kommer hver torsdag og tilbyder cykelture.
Hver onsdag holder dame og herreklubben frokost på skift hos hinanden.

Dans
Dans i cafeen er blevet en fast tilbagevendende begivenhed, den sidste fredag i hver måned, hvor beboerne er glade for at danse og hygge sig med hinanden.
Vi gør meget, for at høre om beboernes oplevelser og meninger og holder derfor hver torsdag beboermøde med brunch.

Fødselsdag
Den 1. maj fik vi fejret Lind Plejecenters 5 års fødselsdag med Dagmar tærter og andet godt.  
Havefesten den 6. juni var også en glad begivenhed, med pølsevogn, fadølsanlæg og palmehaveorkesteret der skabte den helt rette stemning for beboere, familier og naboer.

Sankt Hans
Sankt Hans aften byder altid på en hyggelig aften med bål, båltale og grillpølser for beboere og familien.

Udflugt
Vi glæder os til årets udflugt, som denne gang går til Givskud dyrepark.

Sommerferie
Vi har snart sommerferie og vi er meget heldige, at det er vores faste afløsere som hjælper os i ferien.

Venlig hilsen
Lene Borup

Gundi informerer:

Huslæge
Vi arbejder på tiden med at knytte en fast læge til huset, det bliver Ida Veng-Christensen, som er medindehaver af lægepraksis Lind Lægehus.
Vi vil informere mere uddybende, når vi påbegynder samarbejdet med huslægen.
Vi glæder os og ser frem til en fast læge, som klart vil skabe en bedre kvalitet for beboerne samt øge trygheden ved at kende huslægen.
Samarbejdet med huslægen forudsætter en samtale og accept fra beboeren og familien.

Tilsyn
Kvaliteten af plejen, arbejdsmiljøet i huset, hygiejnen i køkkenet bliver jævnligt kontrolleret på Lind Plejecenter og de er alle uden bemærkninger. Det er vi selvfølgelig meget stolte af, da det har stor betydning for os alle.

Opkvalificering af personalet
I den kommende tid vil I opleve, at personalet er meget på kursus og at personalet begynder at bruge Tablets. Herning Kommune har valgt et nyt omsorgs system og et nyt fælles sprog, dette for at sikre en ensartet kommunikation i sundhedsvæsen.

Fonde
Vi søger kontinuerligt fonde med det formål for øje, at det kan bidrage til at øge demens venligheden yderligere.
Vi kan netop fortælle, at vi jubler, idet vi har modtaget penge til yderligere at gøre vores have demensvenlig.
Desuden har ældreministeriet udlagt en pulje til mere livskvalitet for beboerne, hvor vi har mulighed for at invitere beboerne ud af huset. Sidste år blev beboerne inviteret på julemiddag og koncert med Julie Berthelsen på Herning Kongrescenter, det var en stor oplevelse for alle beboerne. Vi ser frem til at endnu en julemiddag.

Aktiviteter og frivillige
Vores hus summer af liv og glæde. Både de frivillige og personalet gør alt, for at beboerne får nogle gode oplevelser.
En stor tak til alle!

Børn i huset
Børnene som løber igennem huset skaber en special stemning og takket være Belinda, har nogle vores beboere fået en forkælelses makker. Belinda ligger et stort flot arbejde i at skabe gode relationer mellem børn og beboere, til glæde for alle parter.

Er der noget i undrer jer over?

Tænker I over, hvorfor vi gør som vi gør?

Tøv ikke kom og få en snak med os, I er altid velkommen!

Det betyder meget for os med et godt samarbejde.

Tak for en dejlig aften.

Centerleder Gundi Halfmann