B stuen på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer og se billeder fra de sidste nye arrangementer.

Referat familieaften B stuen 15.11.2018

Aase begynder med orientering om personalet

Vi har fået en ny sygeplejerske Bente, som er barselsvikar for Pernille.

Personale gruppen på B stuen, er en meget stabil gruppe med faste medarbejdere.

Vi har lige budt en ny weekendafløser Zoila velkommen som social og sundhedshjælper, Zoila er fra Peru, men har arbejdet i Danmark i mange år.

Jenny er assistent elev og arbejder i sin første praktik.

Fathema er også i praktik, hun kommer fra Syrien og er i gang med at lære dansk og blive introduceret til SOSU uddannelsen. Fathma har arbejdet her i lidt over et år og hun bliver indtil sommeren 2019, hvor Fathema søger ind på Social og sundhedshjælper uddannelsen.

HeartWork - skolesamarbejde

Vi glæder os hver uge, til et fantastisk samarbejde med 3. klasse og lærer Belinda Hornshøj.
Hver 2. tirsdag kommer 6. klasse, sammen med klasse lærer Trine. 

3. klasse kommer hver mandag formiddag og klassen har hver gang forberedt, hvad de skal lave. De synger, spiller, skriver breve, læser højt for beboerne, tegner sammen, bygger Lego, spiller spil og meget andet. 

Belinda Hornshøj har på baggrund af samarbejdet med Lind Plejecenter startet projektet HeartWork, hvilket betyder social innovation i folkeskolen i samarbejde med plejehjem.
Det handler om relationer mellem generationer.

Belinda er med til at udvikle, hvordan relationer forbedrer livet for børn og unge.
D. 17.12.2018 får vi besøg af Belinda Hornshøj, Direktøren for Børn og Unge Louise Maria Raunkjær, samt udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget Dorte West, som gerne vil se og høre om HeartWork i praksis.
Vi oplever, at samarbejdet er en stor succes, det bliver altid en dejlig dag, når børn og beboere viser gensynsglæde og nyder hinandens selskab.

Faste aktiviteter

Udover besøg fra Lind skole, har vi bo enhedens faste aktiviteter som bankospil, gudstjeneste, cykelture, musikeftermiddage, besøg af børnehaven, busture med mere i samarbejdet med frivillige.

Eden

Vi arbejder målrettet mod en registrering som Eden plejehjem til juni 2019.

Aase afslutter sin information og giver ordet videre til Gundi.

Gundi orienterer

Tak til jer alle som deltager i aften, vi sætter stor pris på jeres tilslutning.
Der er sket meget siden sidste familieaften i foråret og jeg vil fortælle lidt om hverdagen på Lind Plejecenter.

Årstidens fester

Året igennem har vi afholdt årstidens fester, 5 års fødselsdagen, sommer festen med dejlig musik og pølsevogn, Sankt Hans festen med båltaler Ingelise Sander samt den hyggelige høstfest med en lækker 3 retters middag.

Sommer udflugten blev aflyst, idet vi havde for få tilmeldinger, men en lille gruppe beboere kom på en mindre udflugt til Givskud Zoo.

Kommunalt tilsyn

Tilsynet fra kommunen kommer på et opfølgningsbesøg i januar 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Udover kommunens tilsyn, får vi besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, som er et uvildigt tilsyn, der skal hjælpe med læring og udvikling af kvalitet på plejehjem.

Nyt omsorgssystem og Cura

Siden september har I nok bemærket, at medarbejderne har været meget optaget af, at anvende og benytte tablets. Alle medarbejdere har lært et nyt omsorgssystem og sprog at kende. Det har været en benhård proces, men vi er kommet godt i mål og jeg tænker, at det meget hurtigt bliver en naturlig del af vores hverdag.

Samarbejde med tandplejen

Lind Plejecenter og Herning Kommunes tandpleje har indgået et samarbejde om at øge tandsundheden hos ældre beboere.
Projektet "Sammen bevarer vi tænder" begynder i januar 2019 og flere medarbejdere får undervisning om sundhedsfremme og forebyggelse ved en tandplejer.

En sund mund er nødvendigt for at tygge, smage og tale, samtidigt med at det medfører livskvalitet.
Alle beboere tilbydes gratis deltagelse i projektet, som varer i ca. 6 måneder. Hver boenhed uddanner en tandfe som vi have fokus på "Sammen bevarer vi tænder".

Demens haven

Der er sket mange forandringer i plejecenterets have, vi har fået en dejlig varieret have med bålhytte, pavilloner, små og store oaser, og som vi allerede kan se, er til stor glæde for beboere, familier og børn.
Vi har udnyttet midlerne fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen til en stor forskønnelse af haven ved Lind Plejecenter.

I har måske allerede bemærket den nye legeplads og beboere som kan nyde en kop kaffe i den romantiske hytte. Desuden kan beboerne nu tage sig en lille frisk gå tur efter mørkets frembrud, idet vi har fået belysning på alle gangstier.
I november blev bålhytten indviet med et festligt rejsegilde, næsten alle beboere deltog og fik serveret varme grillpølser med brød.
Bålhytten indrettes med huggeblok, økse, søm med mere og dermed mulighed for aktiviteter for især mandlige beboere.

Legepladsen kan benyttes af beboernes familie med børn, skolebørn og andre besøgende. Legepladsen er bygget ud fra ideen om, at børn leger og beboeren kan se på eller de kan lege sammen.

Det var fantastisk, at se alle beboerne nyde hyggeligt samvær og en festlig dag i haven i november.

Arbejdet med Demenshaven afsluttes den 1.12.2018

Aktiviteter for mænd

Rene, en medarbejder fra A stuen, har fået 5 timer pr. uge til samvær for mænd. Mænd er sammen på en anden måde og vil gerne udføre konkrete aktiviteter som eksempelvis små opgaver for pedellen, lige nu pyntes der op med gran guirlander.
Rene er i gang med uddannelsen Marte Meo. Marte Meo er en metode, der bruger video til at analysere samspillet mellem mennesker og formålet er at skabe anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation.

December hygge

Vi hygger hver dag i december måned, med forskellige oplevelser som pakke legen, en tur til herningcenteret, en bustur igennem gågaden, flere frivillige bager småkager sammen med beboerne.

Den 1. december er der julemarked på Lind Aktivitetscenter. Byens borgerforening, kirke, plejehjem og aktivitetscenter står bag boder med salg af dekorationer og juletræer. Julemanden og luciaoptoget spreder julehyggen og eftermiddagen afsluttes med, at juletræet tændes på Lind torv.

Den 24. december afholdes gudstjeneste kl. 11.00 og alle er velkommen.

Eden filosofien på Lind Plejecenter - en kulturforandring

Vi har de seneste 2 år arbejdet med Eden filosofien "En bedre hverdag til beboeren på plejecenter" og vi har uddannet 36 nøglemedarbejdere i Eden tankegangen. Eden tankegangen er en anerkendt metode, som har fokus på at livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje. Vi vil udfordre de tre plager som ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Dette indebærer at vi involverer børn og dyr og at vi er sammen med beboerne med hjertet.
Eden metoden stemmer meget overens med Lind Plejecenters værdigrundlag og det åbne plejecenter.

Vi arbejder nu målrettet hen mod en registrering som Eden plejecenter, hvilket kræver en certificering. Certificeringen kræver flere undersøgelser af kulturen på Lind Plejecenter. Vi skal blandt andet udføre en Varmeundersøgelse.
Varmeundersøgelsen indeholder spørgeskemaer til henholdsvis beboere, medarbejdere og familier. Spørgsmålene drejer sig om de forskellige parters oplevelse af hverdagslivet.
Alle familie får udleveret et spørgeskema, som skal afleveres retur inden den 15. december 2018.

Forbedringer

Hvis I har forslag til ændringer eller I undrer jer over vores måde at gøre tingene på, håber vi, at I vil dele jeres tanker med os.

Vennekredsen

Ulla giver en beretning om Vennekredsens arbejde, bl.a. at søge om midler hos fonde, til at glæde beboernes hverdag.

Ulla nævner i den forbindelse sin fornøjelse over at se, at beboerne nyder de ugentlige cykelture rundt i Lind. Cyklerne er netop en gave fra Vennekredsen.

Beboernes sommerhus tur giver hvert år anledning til en dejlig anderledes oplevelse ved Vesterhavet og Vennekredsen vil gerne sikre sommerhus turen fremover.
Vennekredsen overrækker en kuvert med 500 kr. til hver bo enhed. Pengene kan bruges til julehygge, godter og dekorationer.

Midlerne fra Vennekredsen går udelukkende til gode formål og alle opfordres til at melde sig ind i Vennekredsen.  

Hverdagen er værd at leve på Lind Plejecenter

Som afslutning vil jeg gerne takke både personalet samt alle frivillige hjælpere, som er medvirkende til at hverdagen er værd at leve på Lind Plejecenter.

I fællesskab gør vi alt, hvad vi kan for at skabe trivsel og velvære hos beboerne på Lind Plejecenter.

Tilmelding til nyheder

Husk at I altid kan tilmelde jer nyheder fra Lind Plejecenters hjemmeside her: Læs nyheder fra Lind Plejecenter

Tak Gundi Halfmann


Velkomst ved gruppeleder Aase

Aase Jonassen gruppeleder byder velkommen og takker de mange fremmødte for at deltage i husets familieaften, vi nyder en hyggelig aften i fællesskabet.

Aase fortæller om dagligdagen på boenheden og de aktiviteter og tiltag der har været siden sidste familieaften.


Centerleder Gundi Halfmann

Først og fremmest mange tak fordi I er kommet så mange, det er så dejligt med stor opbakning fra vores beboers familier.

I den forgangne tid har vi igen haft tilsyn og her var alt fint. Ved yderligere interesse for dette, er rapporten lagt på hjemmesiden.

Medarbejderne arbejder fortsat hårdt på at blive fortrolige med det nye dokumentationsprogram vi skal bruge, derfor vil i kunne se en medarbejder med en tablet i hånden når i kommer på besøg i huset.

D. 6.6.2019 var en stor dag for os alle. Der blev vi registreret som et rigtigt Eden hjem. Vi blev det 18. Eden hjem i Danmark, og det første i Vestjylland.

Her i huset er der nu uddannet 45 nøglemedarbejdere, som skal være kulturbærere i forhold til vores projekt Eden, til foråret skal flere medarbejdere gennemføre eden uddannelsen.

Et led i at være et registreret Eden hjem er, at vi forpligter os til fortsat udvikling og fokus på filosofien. På samme tid har vi forpligtet os til at åbne vores plejehjem op for andre interesserede, og vi bliver en del af et stort netværk for alle Eden plejehjem i Danmark.

Eden filosofien arbejder man på at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos plejehjemsbeboere.

I løbet af sommeren har nogle af vores beboer været på ferie i Ebeltoft, det var 4 skønne dage i sommerhus, med fællesskab og hygge i centrum.

Desuden har Ulla fra vennekredsen igen i år åbnet sine døre for os i sit sommerhus i Søndervig, det betød at hver enhed havde mulighed for at tage på en dagstur i sommerhus og det nød alle der var med.

Vi elsker en god fest og derfor har vi udover vores sommerfest med Eden registreringen både holdt sankthansfest og høstfest. Det var så dejlige aftner med stor opbakning fra jer familier, tak for det.

Vores have bliver flittigt brugt, og det er dejligt at se at i som familier også har taget haven til jer og bruger den når vejret tillader det. I huset har vi også en mande gruppe og de benytter flittigt bålhytten.

Alle enheder elsker at cykle og derfor blev vi meget glade da en borger valgte at donere penge til en ny cykel, det betyder at vi ser frem til at få en richawcykel i vores vognpark.

Det nye år vil byde på flere nye ting, fx har Regionerne har opsagt deres aftaler med sosu elever, hvilket betyder at vi vil få flere elever i huset. Vores lærende organisation udvides.

Vi fortsætter endvidere med at søge fonde, det er et stort arbejde, men for at kunne give vores beboer de bedste mulige vilkår og gode oplevelser vælger vi at lægge en del kræfter i dette.

Vi afholder selvfølgelig igen alle de festligheder vi kan.

D. 24. december kl 11.00 er der gudstjeneste her i huset, og har i som familie lyst til at deltage i dette er i meget velkomne til det.

Slutteligt vil jeg sige at mit kontor er altid åbent, har i noget på hjertet, ris eller ros, så kig op - der er altid kaffe på kanden.


 

Kontaktinfo

Aase Merete Jonassen
Afdelingsleder
Tlf.: 96288711
Send e-mail til lidaa@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.