B stuen på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer og se billeder fra de sidste nye arrangementer.

Referat fra familieaften B stuen 14. november 2019

Velkomst ved gruppeleder Aase

Aase Jonassen gruppeleder byder velkommen og takker de mange fremmødte for at deltage i husets familieaften, vi nyder en hyggelig aften i fællesskabet.

Aase fortæller om dagligdagen på boenheden og de aktiviteter og tiltag der har været siden sidste familieaften.


Centerleder Gundi Halfmann

Først og fremmest mange tak fordi I er kommet så mange, det er så dejligt med stor opbakning fra vores beboers familier.

I den forgangne tid har vi igen haft tilsyn og her var alt fint. Ved yderligere interesse for dette, er rapporten lagt på hjemmesiden.

Medarbejderne arbejder fortsat hårdt på at blive fortrolige med det nye dokumentationsprogram vi skal bruge, derfor vil i kunne se en medarbejder med en tablet i hånden når i kommer på besøg i huset.

D. 6.6.2019 var en stor dag for os alle. Der blev vi registreret som et rigtigt Eden hjem. Vi blev det 18. Eden hjem i Danmark, og det første i Vestjylland.

Her i huset er der nu uddannet 45 nøglemedarbejdere, som skal være kulturbærere i forhold til vores projekt Eden, til foråret skal flere medarbejdere gennemføre eden uddannelsen.

Et led i at være et registreret Eden hjem er, at vi forpligter os til fortsat udvikling og fokus på filosofien. På samme tid har vi forpligtet os til at åbne vores plejehjem op for andre interesserede, og vi bliver en del af et stort netværk for alle Eden plejehjem i Danmark.

Eden filosofien arbejder man på at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos plejehjemsbeboere.

I løbet af sommeren har nogle af vores beboer været på ferie i Ebeltoft, det var 4 skønne dage i sommerhus, med fællesskab og hygge i centrum.

Desuden har Ulla fra vennekredsen igen i år åbnet sine døre for os i sit sommerhus i Søndervig, det betød at hver enhed havde mulighed for at tage på en dagstur i sommerhus og det nød alle der var med.

Vi elsker en god fest og derfor har vi udover vores sommerfest med Eden registreringen både holdt sankthansfest og høstfest. Det var så dejlige aftner med stor opbakning fra jer familier, tak for det.

Vores have bliver flittigt brugt, og det er dejligt at se at i som familier også har taget haven til jer og bruger den når vejret tillader det. I huset har vi også en mande gruppe og de benytter flittigt bålhytten.

Alle enheder elsker at cykle og derfor blev vi meget glade da en borger valgte at donere penge til en ny cykel, det betyder at vi ser frem til at få en richawcykel i vores vognpark.

Det nye år vil byde på flere nye ting, fx har Regionerne har opsagt deres aftaler med sosu elever, hvilket betyder at vi vil få flere elever i huset. Vores lærende organisation udvides.

Vi fortsætter endvidere med at søge fonde, det er et stort arbejde, men for at kunne give vores beboer de bedste mulige vilkår og gode oplevelser vælger vi at lægge en del kræfter i dette.

Vi afholder selvfølgelig igen alle de festligheder vi kan.

D. 24. december kl 11.00 er der gudstjeneste her i huset, og har i som familie lyst til at deltage i dette er i meget velkomne til det.

Slutteligt vil jeg sige at mit kontor er altid åbent, har i noget på hjertet, ris eller ros, så kig op - der er altid kaffe på kanden.