B stuen på Lind Plejecenter

Her kan du følge med i bo enhedens aktiviteter og arrangementer og se billeder fra de sidste nye arrangementer.

Læs referat fra familieaften B stuen den 15.11.2018

Referat familieaften B stuen 15.11.2018

Aase begynder med orientering om personalet

Vi har fået en ny sygeplejerske Bente, som er barselsvikar for Pernille.

Personale gruppen på B stuen, er en meget stabil gruppe med faste medarbejdere.

Vi har lige budt en ny weekendafløser Zoila velkommen som social og sundhedshjælper, Zoila er fra Peru, men har arbejdet i Danmark i mange år.

Jenny er assistent elev og arbejder i sin første praktik.

Fathema er også i praktik, hun kommer fra Syrien og er i gang med at lære dansk og blive introduceret til SOSU uddannelsen. Fathma har arbejdet her i lidt over et år og hun bliver indtil sommeren 2019, hvor Fathema søger ind på Social og sundhedshjælper uddannelsen.

HeartWork - skolesamarbejde

Vi glæder os hver uge, til et fantastisk samarbejde med 3. klasse og lærer Belinda Hornshøj.
Hver 2. tirsdag kommer 6. klasse, sammen med klasse lærer Trine. 

3. klasse kommer hver mandag formiddag og klassen har hver gang forberedt, hvad de skal lave. De synger, spiller, skriver breve, læser højt for beboerne, tegner sammen, bygger Lego, spiller spil og meget andet. 

Belinda Hornshøj har på baggrund af samarbejdet med Lind Plejecenter startet projektet HeartWork, hvilket betyder social innovation i folkeskolen i samarbejde med plejehjem.
Det handler om relationer mellem generationer.

Belinda er med til at udvikle, hvordan relationer forbedrer livet for børn og unge.
D. 17.12.2018 får vi besøg af Belinda Hornshøj, Direktøren for Børn og Unge Louise Maria Raunkjær, samt udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget Dorte West, som gerne vil se og høre om HeartWork i praksis.
Vi oplever, at samarbejdet er en stor succes, det bliver altid en dejlig dag, når børn og beboere viser gensynsglæde og nyder hinandens selskab.

Faste aktiviteter

Udover besøg fra Lind skole, har vi bo enhedens faste aktiviteter som bankospil, gudstjeneste, cykelture, musikeftermiddage, besøg af børnehaven, busture med mere i samarbejdet med frivillige.

Eden

Vi arbejder målrettet mod en registrering som Eden plejehjem til juni 2019.

Aase afslutter sin information og giver ordet videre til Gundi.

Gundi orienterer

Tak til jer alle som deltager i aften, vi sætter stor pris på jeres tilslutning.
Der er sket meget siden sidste familieaften i foråret og jeg vil fortælle lidt om hverdagen på Lind Plejecenter.

Årstidens fester

Året igennem har vi afholdt årstidens fester, 5 års fødselsdagen, sommer festen med dejlig musik og pølsevogn, Sankt Hans festen med båltaler Ingelise Sander samt den hyggelige høstfest med en lækker 3 retters middag.

Sommer udflugten blev aflyst, idet vi havde for få tilmeldinger, men en lille gruppe beboere kom på en mindre udflugt til Givskud Zoo.

Kommunalt tilsyn

Tilsynet fra kommunen kommer på et opfølgningsbesøg i januar 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Udover kommunens tilsyn, får vi besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, som er et uvildigt tilsyn, der skal hjælpe med læring og udvikling af kvalitet på plejehjem.

Nyt omsorgssystem og Cura

Siden september har I nok bemærket, at medarbejderne har været meget optaget af, at anvende og benytte tablets. Alle medarbejdere har lært et nyt omsorgssystem og sprog at kende. Det har været en benhård proces, men vi er kommet godt i mål og jeg tænker, at det meget hurtigt bliver en naturlig del af vores hverdag.

Samarbejde med tandplejen

Lind Plejecenter og Herning Kommunes tandpleje har indgået et samarbejde om at øge tandsundheden hos ældre beboere.
Projektet "Sammen bevarer vi tænder" begynder i januar 2019 og flere medarbejdere får undervisning om sundhedsfremme og forebyggelse ved en tandplejer.

En sund mund er nødvendigt for at tygge, smage og tale, samtidigt med at det medfører livskvalitet.
Alle beboere tilbydes gratis deltagelse i projektet, som varer i ca. 6 måneder. Hver boenhed uddanner en tandfe som vi have fokus på "Sammen bevarer vi tænder".

Demens haven

Der er sket mange forandringer i plejecenterets have, vi har fået en dejlig varieret have med bålhytte, pavilloner, små og store oaser, og som vi allerede kan se, er til stor glæde for beboere, familier og børn.
Vi har udnyttet midlerne fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen til en stor forskønnelse af haven ved Lind Plejecenter.

I har måske allerede bemærket den nye legeplads og beboere som kan nyde en kop kaffe i den romantiske hytte. Desuden kan beboerne nu tage sig en lille frisk gå tur efter mørkets frembrud, idet vi har fået belysning på alle gangstier.
I november blev bålhytten indviet med et festligt rejsegilde, næsten alle beboere deltog og fik serveret varme grillpølser med brød.
Bålhytten indrettes med huggeblok, økse, søm med mere og dermed mulighed for aktiviteter for især mandlige beboere.

Legepladsen kan benyttes af beboernes familie med børn, skolebørn og andre besøgende. Legepladsen er bygget ud fra ideen om, at børn leger og beboeren kan se på eller de kan lege sammen.

Det var fantastisk, at se alle beboerne nyde hyggeligt samvær og en festlig dag i haven i november.

Arbejdet med Demenshaven afsluttes den 1.12.2018

Aktiviteter for mænd

Rene, en medarbejder fra A stuen, har fået 5 timer pr. uge til samvær for mænd. Mænd er sammen på en anden måde og vil gerne udføre konkrete aktiviteter som eksempelvis små opgaver for pedellen, lige nu pyntes der op med gran guirlander.
Rene er i gang med uddannelsen Marte Meo. Marte Meo er en metode, der bruger video til at analysere samspillet mellem mennesker og formålet er at skabe anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation.

December hygge

Vi hygger hver dag i december måned, med forskellige oplevelser som pakke legen, en tur til herningcenteret, en bustur igennem gågaden, flere frivillige bager småkager sammen med beboerne.

Den 1. december er der julemarked på Lind Aktivitetscenter. Byens borgerforening, kirke, plejehjem og aktivitetscenter står bag boder med salg af dekorationer og juletræer. Julemanden og luciaoptoget spreder julehyggen og eftermiddagen afsluttes med, at juletræet tændes på Lind torv.

Den 24. december afholdes gudstjeneste kl. 11.00 og alle er velkommen.

Eden filosofien på Lind Plejecenter - en kulturforandring

Vi har de seneste 2 år arbejdet med Eden filosofien "En bedre hverdag til beboeren på plejecenter" og vi har uddannet 36 nøglemedarbejdere i Eden tankegangen. Eden tankegangen er en anerkendt metode, som har fokus på at livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje. Vi vil udfordre de tre plager som ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Dette indebærer at vi involverer børn og dyr og at vi er sammen med beboerne med hjertet.
Eden metoden stemmer meget overens med Lind Plejecenters værdigrundlag og det åbne plejecenter.

Vi arbejder nu målrettet hen mod en registrering som Eden plejecenter, hvilket kræver en certificering. Certificeringen kræver flere undersøgelser af kulturen på Lind Plejecenter. Vi skal blandt andet udføre en Varmeundersøgelse.
Varmeundersøgelsen indeholder spørgeskemaer til henholdsvis beboere, medarbejdere og familier. Spørgsmålene drejer sig om de forskellige parters oplevelse af hverdagslivet.
Alle familie får udleveret et spørgeskema, som skal afleveres retur inden den 15. december 2018.

Forbedringer

Hvis I har forslag til ændringer eller I undrer jer over vores måde at gøre tingene på, håber vi, at I vil dele jeres tanker med os.

Vennekredsen

Ulla giver en beretning om Vennekredsens arbejde, bl.a. at søge om midler hos fonde, til at glæde beboernes hverdag.

Ulla nævner i den forbindelse sin fornøjelse over at se, at beboerne nyder de ugentlige cykelture rundt i Lind. Cyklerne er netop en gave fra Vennekredsen.

Beboernes sommerhus tur giver hvert år anledning til en dejlig anderledes oplevelse ved Vesterhavet og Vennekredsen vil gerne sikre sommerhus turen fremover.
Vennekredsen overrækker en kuvert med 500 kr. til hver bo enhed. Pengene kan bruges til julehygge, godter og dekorationer.

Midlerne fra Vennekredsen går udelukkende til gode formål og alle opfordres til at melde sig ind i Vennekredsen.  

Hverdagen er værd at leve på Lind Plejecenter

Som afslutning vil jeg gerne takke både personalet samt alle frivillige hjælpere, som er medvirkende til at hverdagen er værd at leve på Lind Plejecenter.

I fællesskab gør vi alt, hvad vi kan for at skabe trivsel og velvære hos beboerne på Lind Plejecenter.

Tilmelding til nyheder

Husk at I altid kan tilmelde jer nyheder fra Lind Plejecenters hjemmeside her: Læs nyheder fra Lind Plejecenter

Tak Gundi Halfmann