Frivillige på Lind Plejecenter

Her kan du læse om Vennekredsen, de frivillige og Røde Kors

 

"Vennekredsen" er vores meget aktive hold af frivillige, som hjælper os med at fastholde en dagligdag med indhold og kvalitet til glæde for vores beboere.

Vennekredsen støtter holdet af frivillige, som yder en kæmpe forskel i hverdagen.
Hjælpen består af støtte og arrangement af aktiviteter som bankospil, sangaftner, gudstjenester, udflugter, Sct. Hansfest, høstfest, cykelture.
Kun fantasien sætter grænser for dejlige oplevelser.
 
Du kan blive medlem af Vennekredsen og bakke op om sjove oplevelser i hverdagen.
Vi har altid brug for en ekstra hånd.

Du er velkommen til at kontakte Asbjørn Frank på mobil 40 22 11 44.


 

Bestyrelse, suppleanter og revisorer 2020
Navn Telefon Mailadresse
Centerleder Gundi Halfmann 96 28 87 50

lidgh@herning.dk

Formand Asbjørn Frank 40 22 11 44

asbjorn@post1.dknet.dk

Kasserer Ulla Hauge

30 28 65 71

ullabruno@mail.dk

Medarbejder rep. Hanne Holm

24 25 11 13

lidhh@herning.dk

Mette Povlsen 30 11 59 84

mettepovlsen@gmail.com

Niels Iver Houmann Larsen 

28 12 74 95

ihoumann@post12.tele.dk

Suppleant Thomas Nørgaard 

97 12 88 02

thellufsen@mail.dk

Suppleant Else Vig  61 28 80 98

elsevig@gmail.com

Revisor Alice Bergmann 40 64 23 10

alice@rindridecenter.dk

Revisor suppleant Erling Arnborg 40 51 17 92 

erling.arnborg@gmail.com

Poul Siggaard 21 62 41 88 p.siggaard@youmail.dk

Du bliver medlem ved at betale et årligt kontingent på 70 kr. eller 100 kr. for ægtepar.

Kontingent overføres til Vennekredsens konto i Nordea 

2570 - 0728 430 729

eller via mobilpay

30 28 65 71

Venligst skriv navn og adresse.


Asbjørn Frank formand for Vennekredsen fortæller:

Vennekredsen har travlt med at udarbejde ansøgninger til fonde, således at beboerne på Lind Plejecenter kan tilgodeses med blandt andet nye cykler. 

Der er flere fonde, som har forhåndsgodkendt at de vil afse midler til en ny cykel, hvilket beboerne ser frem til, de er nemlig meget glade for at komme ud på en frisk cykeltur i nærområdet. 

Vennekredsen har også sendt ansøgninger afsted, med med ønsket om midler til et el-klaver, de håber på positive tilbagemeldinger, således at beboerne kan hygge sig med musik i huset.

Vennekredsen søger ligeledes §18 midler fra Herning Kommune.

Vennekredsen søger flere til cykeljobbet, så hvis du har cykelblod i årene og lyst til frisk luft og en sludder med en beboer, er du velkommen til at henvende dig til formanden for Vennekredsen Asbjørn Frank.

Det har desværre været et meget stille år med hensyn til fester og selskabelighed på grund af Corona. Derfor håber Vennekredsen meget på at kunne skaffe flere cykler, så beboerne kan komme med ud på cykeltur og få friske oplevelser.

Vh

Asbjørn Frank
40 22 11 44


Ledsageordning

Røde Kors tilbyder ledsagerordning og kan ledsage dig til læge eller sygehus, fordi det giver tryghed at følges.
Kontaktperson: Gundi Halfmann.


Røde Kors Vågetjenesten

Vågetjenesten tilbyder støtte og nærvær til døende, som aflastning til familien i den sidste periode.

Du kan kontakte:
Ruth Vonge - aktivitetsleder 97 22 42 29 mobil 50 98 31 62
Ermi Bærentsen - afløser på 96 28 83 30 mobil 25 21 85 30

Se eventuelt mere om Røde Kors på deres hjemmeside.


Lind Plejecenter holder hvert år en fest for alle frivillige, men denne fest er i år aflyst på grund af Corona. Vi arbejder på at finde en ny sikker måde, at mødes på med frivillige.

Du kan læse om sidste års fest her.

Referat fra frivilligfesten november 2019

Torsdag d. 28. november var alle frivillige indbudt til fest. Denne fest afholdes, for at markere, at vi alle på Lind Plejecenter sætter stor pris på de mange timer og kræfter som de frivillige bruger på sjove, kreative og dejlige aktiviteter sammen med beboerne.

Festligheden indledes ved at centerleder Gundi byder velkommen, i talen takker hun for alt det de frivillige er med til at skabe af aktiviteter i huset for vores beboere. Alle disse forskellige aktiviteter er med til at gøre Lind Plejecenter til et godt sted at være.

Personalet er fortsat optaget af det nye dokumentationssystem Cura, det kræver et fortsat fokus at blive helt dus med dette system.

På A 1. sal er der kommet ny gruppeleder, Birgit Skov, da Lone er gået på pension.

Eden registreringen vi fik i sommers, kræver et fortsat fokus på udviklingen i huset, derfor vil flere af vores medarbejdere komme på uddannelse i foråret, det glæder de sig til.

I løbet af sommeren har flere beboer været i sommerhus i Ebeltoft og andre har været på enkeldags udflugt i sommerhus i Søndervig. Disse udflugter og dage bringer smil på læberne længe.

Der er til festligheden en lille indlæg fra en frivillig fra et andet Eden plejehjem, Anna Laurberg er tidligere centerleder fra plejehjemmet, men efter pension er hun blevet frivillig, hun fortæller om sine oplevelser i forbindelse med dette.

Efter al den formelle snak og oplæg er det tid til hygge, der blev serveret en dejlig tapas.


Tak fordi i alle kom og var med til at gøre denne dag så god.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, med forhåbninger om fortsat godt samarbejde i 2020. Husk Gundis dør er altid åben, så har du ris eller ros så kom endelig forbi til en snak og en kop kaffe.


 

Har du lyst til at være frivillig?

Kontakt Gundi Halfmann, hvis du har lyst til at være "skubber" cykelrytter eller besøgsven.

Lind Pleje- og Aktivitetscenter har ca. 50 frivillige, som yder en stor indsats  ved forskellige lejligheder.  

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96288750

Gundi Halfmann
Centerleder
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail